KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Các giấy tờ cần thiết để đăng ký khoản vay duyệt tự động

Rate this post

Nhận các khoản vay online có thể là một bước quan trọng có thể giúp đạt được mục tiêu tài chính của bạn. Nó có thể áp dụng nếu bạn đang mua một ngôi nhà mới, bắt đầu kinh doanh hoặc theo đuổi giáo dục đại học. Tuy nhiên, nó liên quan đến một khía cạnh quan trọng: các tài liệu cần thiết để phê duyệt khoản vay kinh doanh. Những giấy tờ cần thiết này cung cấp cho người cho vay sự hiểu biết toàn diện về tình hình tài chính của bạn. Kiểm tra các tài liệu cần thiết để quá trình đăng ký vay kinh doanh trực tuyến diễn ra suôn sẻ.

Giấy tờ cần thiết cho khoản vay duyệt tự động

1. Nhận dạng cá nhân

Đây là bộ tài liệu đầu tiên cần thiết để phê duyệt khoản vay kinh doanh. Bạn phải xác minh danh tính của bạn hoặc đối tác kinh doanh hoặc giám đốc điều hành cấp cao của bạn. Bạn có thể sử dụng giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp như chứng minh thư, căn cước công dân hay hộ chiếu. Bạn cũng có thể sử dụng bằng lái xe. Đảm bảo ID còn hiệu lực và chưa hết hạn. Đối với khoản vay cá nhân hoặc phi thương mại, chỉ cần bằng chứng nhận dạng của bạn là đủ. Nếu là khoản vay kinh doanh chung trực tuyến, người đồng nộp đơn cũng phải cung cấp các tài liệu tương tự.

2. Bằng chứng thu nhập

Người cho vay muốn đánh giá khả năng trả nợ của bạn. Để làm được điều này, bằng chứng thu nhập là một tài liệu thiết yếu khác cần thiết cho khoản vay. Phiếu lương gần đây, Mẫu 16 và bản sao kê ngân hàng là cần thiết đối với những người làm công ăn lương đăng ký vay vốn khởi nghiệp. Nếu bạn tự kinh doanh, bạn phải xuất trình tờ khai thuế thu nhập của mình. Bạn cũng nên cung cấp báo cáo lãi lỗ và báo cáo ngân hàng kinh doanh.

Người cho vay cũng có thể yêu cầu báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Bộ tài liệu cần thiết để phê duyệt khoản vay kinh doanh này rất quan trọng. Nó giúp họ kiểm tra tần suất các khoản tiền đến và đi trong công ty của bạn. Nó giúp họ hiểu sâu hơn về khả năng trả nợ của bạn.

Bạn phải nhất quán các giấy tờ tài chính cần thiết cho việc vay vốn kinh doanh trực tuyến. Đó là chìa khóa để xây dựng niềm tin với người cho vay.

3. Bằng chứng việc làm và kinh doanh

Nếu bạn đang hưởng lương và muốn bắt đầu một công việc kinh doanh mới, giấy xác nhận việc làm hoặc thư bổ nhiệm từ người chủ của bạn có thể rất quan trọng. Bức thư này nêu rõ vai trò công việc, mức lương và nhiệm kỳ của bạn. Đây đều là những thông tin quan trọng đối với người cho vay. Nếu bạn tự kinh doanh, cần phải có giấy tờ đăng ký và bất kỳ giấy phép hoặc giấy phép nào. Nó sẽ giúp họ kiểm tra tính đủ điều kiện cho khoản vay kinh doanh của bạn. Những tài liệu này đảm bảo cho người cho vay nguồn thu nhập ổn định của bạn. Bạn có thể không được chấp thuận cấp vốn nếu bạn không có sự ổn định trong công việc và chuyển đổi công việc.

4. Bằng chứng địa chỉ cư trú

Người cho vay cần biết bạn sống ở đâu. Nó sẽ thiết lập sự ổn định của bạn và liên lạc với bạn khi cần thiết. Bạn có thể cung cấp hóa đơn tiện ích gần đây như hóa đơn điện, nước hoặc gas. Bạn cũng có thể xuất trình hợp đồng cho thuê hoặc biên lai thuế tài sản làm bằng chứng địa chỉ hợp lệ. Địa chỉ của bạn phải có trên tài liệu. Nó phải khớp với thông tin được cung cấp trong các tài liệu khác.

5. Lịch sử tín dụng

Lịch sử tín dụng của bạn phản ánh hành vi vay mượn trong quá khứ của bạn. Sẽ là khôn ngoan nếu bạn đính kèm một bản sao báo cáo tín dụng của mình mà bạn có thể lấy từ các văn phòng tín dụng như CIBIL. Điểm tín dụng tốt sẽ nâng cao cơ hội được phê duyệt cho các khoản vay kinh doanh trực tuyến. Nó thậm chí có thể giúp bạn đàm phán các điều khoản tốt hơn. Đảm bảo bạn có đầy đủ hồ sơ hoàn tất khoản vay online . Nó được áp dụng nếu bạn có bất kỳ khoản vay kinh doanh trực tuyến nào trước đây.

Sự khác biệt trong báo cáo tín dụng của bạn có thể dẫn đến điểm tín dụng kém. Đảm bảo rằng bạn không có bất kỳ khoản vay chưa thanh toán nào, EMI bị trả lại hoặc thông tin không chính xác. Giải quyết những khác biệt như vậy với người cho vay. Giải quyết các vấn đề trước khi đăng ký vay kinh doanh trực tuyến.

6. Tài liệu đảm bảo (nếu có)

Nguồn tài chính có bảo đảm như khoản vay kinh doanh bằng tài sản thương mại hoặc khoản vay mua xe thương mại cần có các tài liệu liên quan đến tài sản thế chấp. Điều này có thể bao gồm giấy tờ tài sản và báo cáo định giá tài sản. Những tài liệu này giúp người cho vay đánh giá giá trị và tình trạng của tài sản thế chấp.

Người cho vay cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp tài liệu bảo hiểm cho tài sản cầm cố. Bảo hiểm “trả lại hóa đơn” trong bảo hiểm ô tô có thể giúp ích cho người cho vay. Họ có thể thu hồi được khoản nợ tồn đọng. Nó hoạt động khi bạn cầm cố chiếc xe của mình và nó sẽ chịu những hư hỏng không thể khắc phục. Nó áp dụng khi bạn không trả được nợ cho khoản vay kinh doanh trực tuyến của mình.

7. Đơn đăng ký vay vốn kinh doanh trực tuyến

Đây là xương sống của hồ sơ xin vay vốn kinh doanh của bạn. Đó là nơi bạn cung cấp thông tin cần thiết về bản thân. Bạn cũng đề cập đến mục đích của khoản vay, số tiền vay kinh doanh trực tuyến và thời hạn trả nợ. Điền vào biểu mẫu này và kiểm tra kỹ các lỗi. Bất kỳ sự khác biệt nào cũng có thể gây ra sự chậm trễ trong quá trình xử lý. Bạn cũng có thể bị từ chối vì thông tin không chính xác.

8. Kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh giống như một lộ trình cho doanh nghiệp của bạn. Nó giải thích các mục tiêu của bạn, cách bạn sẽ đạt được chúng và dự đoán tài chính của bạn. Người cho vay muốn nó được phê duyệt khoản vay vì nó cho họ thấy bạn có một kế hoạch vững chắc để thành công và có thể trả khoản vay đúng hạn.

9. Sao kê ngân hàng

Như đã nêu trước đây, người cho vay có thể cần sao kê ngân hàng trong sáu tháng đến một năm qua. Những báo cáo này cung cấp cái nhìn sâu sắc về các giao dịch tài chính, thu nhập và mô hình chi tiêu của bạn. Đảm bảo sắp xếp các tuyên bố của bạn. Nó sẽ tránh mọi giao dịch lớn không giải thích được để xử lý khoản vay kinh doanh trực tuyến.

10. Tài liệu bổ sung cho các khoản vay kinh doanh cụ thể trực tuyến

Các loại khoản vay kinh doanh trực tuyến khác nhau có thể cần thêm tài liệu. Nếu bạn đang đăng ký một khoản vay tài trợ từ nhà cung cấp, bạn cần có hóa đơn cho giao dịch mua mà bạn đang tài trợ. Đối với khoản vay bất động sản thương mại, có thể cần phải có chứng thư bán hàng, chứng thư quyền sở hữu và giấy chứng nhận không phản đối.

Đình Hải

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *