KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Phải làm sao khi không đủ điều kiện vay ngân hàng?

5/5 - (1 vote)

Rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng được hưởng lợi rất nhiều thông qua hoạt động của chúng tôi. Cấp, lãi suất cao hơn so với lãi suất ngân hàng nhưng một doanh nghiệp được đảm bảo tính liên tục thông qua ứng trước tiền mặt. Các lợi ích khác bao gồm;

Không yêu cầu nhiều thủ tục, giấy tờ – Khoản tạm ứng tiền mặt của người bán không yêu cầu bất kỳ thứ gì được giữ làm bảo đảm so với những gì các tổ chức ngân hàng làm. Do đó, một doanh nghiệp không phải trải qua tình huống đáng tiếc là mất cổ phần hoặc tài sản khi cố gắng trả nợ. Ngoài ra, không có vấn đề về điểm số tín dụng liên quan. Như vậy, xếp hạng tín dụng vẫn không bị ảnh hưởng và doanh nghiệp có thể thoải mái đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình. Tuy nhiên – nếu bạn có sẵn tài sản thế chấp, chúng tôi có thể sử dụng nó để giảm các khoản thanh toán của bạn và giúp bạn đủ điều kiện vay vốn kinh doanh.

Hướng dẫn:

====> Vay tiền Mcredit

====> Vay tiền bằng sim Viettel

====> Vay tiền điểm tin cậy Momo

====> Vay tiền SHBFinance

Yêu cầu hợp lý – để đủ điều kiện nhận ứng trước tiền mặt cho người bán, doanh nghiệp cần phải hoạt động ít nhất sáu tháng. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp của bạn sử dụng thẻ tín dụng, số tiền thu được hàng tháng thấp nhất trên thẻ tín dụng phải là từ 8 – 80 triệu. Điều này phụ thuộc vào công ty thương mại mà bạn chọn. Thủ tục không đòi hỏi nhiều miễn là doanh nghiệp có thể trình bày các tờ khai thuế gần đây, báo cáo ngân hàng và triển vọng của nó.

Lịch sử tín dụng không quan trọng – Một doanh nghiệp có thể nhận được tới năm triệu đô la bất kể lịch sử tín dụng của nó như thế nào. Tiền được miễn thuế và có thể được phát hành trong vòng vài giờ. Quy trình lập hồ sơ đơn giản và không yêu cầu nhiều, như đã đề cập trước đó. Điều này mang lại cho doanh nghiệp cơ hội thực hiện các giao dịch của mình càng sớm càng tốt và tài trợ cho triển vọng tăng trưởng.

Quá trình này không thiên vị – để một doanh nghiệp đủ điều kiện; thành tựu chung là yếu tố quyết định. Điều này có nghĩa là dựa trên năng suất của doanh nghiệp, cơ hội nhận được khoản ứng trước tiền mặt của người bán là rất cao. Ngoài ra, chúng tôi có thể tính đến các biến số khác để thực sự nắm bắt được bức tranh toàn cảnh về doanh nghiệp của bạn thay vì dựa vào một điểm số duy nhất.

Đình Hải

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *