Phong Thủy

Trong nhà sở hữu 5 điều bất di bất dịch. Nếu game thủ vận chuyển xung quanh, game thủ mất tất cả những phước lành của game thủ, chúng là gì?

Giường Theo phong thủy, việc thường xuyên vận chuyển giường ngủ sẽ gây tương tác ko tốt tới tài vận của loài người. loài người dành phần to cuộc đời để ngủ. mẫu giường được coi là vật sở hữu mối quan hệ mật thiết với mỗi cá nhân. Vì vậy, từ thời trước, người […]