KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

34 địa phương quyết định xây dựng ban phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Rate this post

công bố của Ban nội trị Trung ương nhân Hội nghị toàn nước tổng kết 10 năm công việc phòng, chống tham nhũng ra mắt ngày 30/6 cho biết thêm: thời kì qua, công việc bắt gặp, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở TP. địa phương, cơ sở sử dụng rộng rãi hơn, từng bước khắc phục tình trạng “bên trên nóng, bên dưới lạnh”.

Số địa phương ko bắt gặp, khởi tố thế hệ những vụ án tham nhũng hàng năm với xu thế hạn chế; Riêng năm 2021, 100% địa phương khởi tố thế hệ những vụ án tham nhũng. một trong những địa phương bắt gặp, khởi tố những vụ án, vụ án tham nhũng, tiêu cực to như: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Thái Nguyên ..

Thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Ban Bí thư đã ban hành Quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, cơ chế làm việc và mối quan hệ công việc của Ban lãnh đạo phòng, chống tham nhũng. , TC cấp tỉnh; những tỉnh ủy, thành ủy khẩn trương quyết định xây dựng và triển khai hoạt động của Ban lãnh đạo cấp tỉnh nhằm mục đích tạo chuyển biến mạnh mẽ và uy lực hơn nữa trong công việc phòng, chống tham nhũng ở địa phương, cơ sở. Tính tới ngày 27/6/2022, đã với 34 tỉnh, thành phố quyết định xây dựng Ban lãnh đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh.

Một trong những nội dung quan yếu của Hội nghị tổng kết 10 năm công việc phòng, chống tham nhũng ra mắt ngày 30/6 là quán triệt, thống nhất nhận thức và hành động, triển khai thực hiện với cực tốt. những chủ trương, nhiệm vụ thế hệ của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phòng, chống tham nhũng, nhất là sự xây dựng và triển khai hoạt động của Ban lãnh đạo những cấp. tỉnh về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tạo thành sự thống nhất, đồng bộ và quyết tâm cao hơn nữa của những cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban lãnh đạo PCTT & TKCN tỉnh gồm 15 member, trong đó cơ cấu bao gồm một trưởng phòng ban, 5 Phó trưởng phòng ban và 9 member. Bí thư tỉnh ủy, thành ủy làm trưởng phòng ban lãnh đạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *