KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Anime Abandon: Fight !! Spirit Of The Sword

Rate this post

Anime rác của một công ty là toàn bộ thư viện của công ty khác. Chỉ có Media Blasters mới có thể phát hành một anime như Fight !! Thần Kiếm.

ÁO SƠ MI VÀ ĐĂNG KÝ BÁN TẠI ĐÂY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *