KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Bảng xếp hạng hoạt hình truyền hình Nhật Bản, ngày 10-16 tháng 10

Rate this post

My Hero Academia kiếm được 4,0% xếp hạng, Gián điệp × Gia đình ở mức 3,3%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *