KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Bleach: Huyết chiến Ngàn năm – 03

Rate this post

「THÁNG 3 CỦA NGÔI SAO CROSS」

“Tôi biết đó không phải là hậu quả của những việc làm aaaaac-tiooons của tôi! Bạn biết đó là giiiiiiiiiirl của bạn! ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *