KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Bộ Y tế nói gì trước thông tin thiếu thuốc, vật tư y tế ở nhiều nơi?

Rate this post

Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế ở nhiều nơi.

Theo Bộ Y tế, thời kì qua, để đảm bảo đấu thầu, sắm sắm và tìm lựa thuốc, vật tư kịp thời và công việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nói riêng, những cơ quan tính năng và Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn game thủ dạng quy định, hướng dẫn, đôn đốc về công việc đấu thầu, sắm sắm và tìm lựa.

Bạn nói gì về thông tin thuốc và có bao nhiêu nơi?  1

Theo Bộ Y tế, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế ở nhiều nơi.

song, qua quy trình triển khai tại những đơn vị, địa phương, nhất là công việc đấu thầu, sắm sắm và tìm lựa phục vụ công việc phòng chống dịch vẫn thể hiện một trong những khó khăn, vướng mắc, bất cập.

Cũng qua công bố của những đơn vị, địa phương, Bộ Y tế cho biết thêm, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế ở nhiều nơi. Chủ yếu, thuốc, vật tư y tế thông thường thuộc thẩm quyền sắm của những địa phương, đơn vị, tác động tới công việc khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Do tâm lý lo lắng, sợ sai.

Theo Bộ Y tế, nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế là do e ngại, sợ sai, sợ bị thanh tra, kiểm nghiệm. Vì vậy, chúng ta ko dám làm, ko dám đấu thầu, sắm sắm và tìm lựa của một trong những địa phương, đơn vị, mặc dù Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố đã thực hiện phân cấp thẩm quyền đấu thầu, giao quyền tự chủ, chịu trách nhiệm về đơn vị mình.

một trong những địa phương giao cho những đơn vị tự chủ động đấu thầu thay vì đấu thầu tập trung như trước đây. song, những đơn vị còn tỏ ra lúng túng, e ngại trong công việc tổ chức thực hiện. một trong những doanh nghiệp và nhà cung ứng còn ngại cung ứng hàng hóa cho những đối tượng người sử dụng do ngân sách ko hợp lý, thủ tục đấu thầu, thủ tục tính sổ phức tạp, khó khăn.

sắm sắm và tìm lựa trong lĩnh vực y tế nhiều lúc xuất phát từ yêu cầu thụ động, phụ thuộc vào những yếu tố như tình hình dịch bệnh và mô hình dịch bệnh. ko giống nhau trong những năm 2020-2021, là nhì năm chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, nhiều gói thầu phải sắm theo như hình thức chỉ định thầu rút gọn, tìm lựa nhà thầu nguy cấp để phục vụ. cho yêu cầu chống dịch.

Bạn nói gì về thông tin thuốc và có bao nhiêu nơi?  2

Bộ Y tế yêu cầu những đơn vị với trách nhiệm đấu thầu, sắm thuốc, vật tư, trang bị y tế theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người bệnh.

Theo Bộ Y tế, một nguyên nhân khác là do cách hiểu và thực hiện Nghị định số 60/2021 / NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp. Chưa thống nhất thẩm quyền quyết định sắm sắm và tìm lựa từ nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ tài chính.

Do đó, công việc đấu thầu, sắm sắm và tìm lựa của những đơn vị sự nghiệp công lập chậm rãi lại, chưa tổ chức đấu thầu tìm lựa nhà thầu cung ứng tài sản, hàng hóa, dịch vụ kể từ thời điểm ngày Nghị định này còn với hiệu lực thi hành. lực lượng.

Ngoài ra, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế còn do số đăng ký của một trong những thuốc đã mất dẫn tới việc đấu thầu bị chậm rãi đối với kế hoạch. Bộ Y tế thẳng thắn cho rằng còn một trong những khó khăn, kết quả đấu thầu tập trung quốc gia, thương thuyết giá một trong những thuốc sắm sắm và tìm lựa tập trung quốc gia còn nhiều khó khăn, dẫn tới những cơ sở phải thực hiện hình thức sắm sắm và tìm lựa tại cơ sở, ko chủ động được. thời kì và số lượng sắm sắm và tìm lựa.

Giải pháp của Bộ Y tế

Bộ Y tế cho biết thêm, Bộ đã tích cực đôn đốc những đơn vị tăng cường năng lực, cực tốt trong công việc sắm sắm và tìm lựa, đấu thầu, kịp thời công bố Thủ tướng Chính phủ, những bộ, ngành liên quan.

nhằm mục đích tăng cường năng lực, cực tốt, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sắm sắm và tìm lựa, đấu thầu tại những đơn vị trực thuộc và trực thuộc, Bộ Y tế đã với Văn game thủ dạng số 1589 / BYT-KH-TC yêu cầu những đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc những văn game thủ dạng quy phạm pháp luật và hiện hành những tài liệu liên quan tới đấu thầu, sắm sắm và tìm lựa trang bị, hàng hóa, dịch vụ, thuốc, hóa chất, sinh phẩm. dụng cụ và vật tư tiêu hao …

những đơn vị lập kế hoạch tìm lựa nhà thầu cung ứng hàng hóa, dịch vụ sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh. Việc lập và lập kế hoạch tìm lựa nhà thầu tại đơn vị phải đảm bảo tính chủ động, công khai minh bạch, sáng tỏ, với tính kế thừa và dự phòng hợp lý, tránh tình trạng thụ động giữa những kỳ kế hoạch làm tác động tới hoạt động của đơn vị.

Trước nguy cơ thiếu thuốc, vật tư y tế, ngày 29/4, Bộ Y tế đã với Công văn số 2206 / BYT-BH đôn đốc việc sắm sắm và tìm lựa, đấu thầu thuốc, vật tư y tế phục vụ yêu cầu khám, chữa bệnh. Bảo hiểm y tế. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu những đơn vị, địa phương sắm sắm và tìm lựa, đấu thầu thuốc, vật tư y tế để cung ứng vừa đủ, kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người tham dự BHYT.

Ngày 2/6, Cục Quản lý Dược đã với Công văn số 4781 / QLD-ĐK thông tin đợt một danh mục thuốc, vật liệu làm thuốc được gia hạn số đăng ký theo quy định tại khoản một Điều 14 Nghị định. Số 29/2022 / NĐ-CP ngày 29/4/2022 của Chính phủ quy định cụ thể và thi hành quyết nghị số 12/2021 / UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự kiến ​​đợt 2 công bố trước ngày 15/7/2022 .

Bộ Y tế đề xuất giao người đứng đầu cơ quan công chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc.

Trước thực trạng bên trên, Bộ Y tế yêu cầu Thủ trưởng những đơn vị phải với trách nhiệm đấu thầu, sắm sắm và tìm lựa thuốc, vật tư, trang bị y tế theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. đảm bảo với đủ thuốc, vật tư, trang trang bị phục vụ yêu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân.

Bộ Y tế cũng yêu cầu lãnh đạo chính quyền những cấp tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát những đơn vị sự nghiệp do mình quản lý bên trên địa bàn. song song, với giải pháp cụ thể giao Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh. và phòng, chống dịch bệnh cho những người dân bên trên địa bàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *