KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Bộ Y tế nói về tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế

Rate this post

Ngày 17/6, Bộ Y tế thông tin về thực trạng đấu thầu, tậu hàng thuốc, vật tư, trang trang bị y tế.

Theo Bộ Y tế, thời kì qua, để đảm bảo kịp thời cho những đối tác đấu thầu, tậu hàng thuốc, vật tư, trang trang bị y tế phục vụ công việc khám, chữa bệnh nói chung và công việc y tế. khác lạ, những cơ quan tác dụng và Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn người chơi dạng quy định, hướng dẫn, đôn đốc về công việc đấu thầu, tậu hàng nói riêng.

Dù thế, qua quy trình triển khai tại những đơn vị, địa phương, nhất là công việc đấu thầu, tậu hàng phục vụ công việc phòng chống dịch vẫn thể hiện một vài khó khăn, vướng mắc, bất cập.

Qua phản ánh của những cơ quan báo chí và phản ánh của những đơn vị, địa phương, hiện nay tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế ở nhiều nơi, chủ yếu là thuốc thông thường và vật tư y tế thuộc diện gia đình. thẩm quyền tậu hàng của những địa phương, đơn vị, tương tác tới công việc khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bộ Y tế nói về tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế Ảnh 1
Theo Bộ Y tế, hiện nay tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế ở nhiều nơi, tương tác tới công việc khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ảnh: BYT

Theo Bộ Y tế, nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế là:

Do tâm lý lo lắng, sợ làm sai, sợ bị thanh tra, kiểm tra nên ko dám làm, ko dám đấu thầu, tậu của một vài địa phương, đơn vị, mặc dù Bộ Y tế, UBND những tỉnh, thành phố. thành phố đã phân cấp thẩm quyền tậu hàng, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho những đơn vị.

một vài địa phương đã giao những đơn vị tự chủ động đấu thầu thay vì đấu thầu tập trung như trước đây nhưng những đơn vị còn lúng túng, e ngại trong những việc tổ chức thực hiện. một vài doanh nghiệp, nhà cung ứng còn ngại cung ứng hàng hóa cho những đối tượng người sử dụng do giá thành ko hợp lý, thủ tục đấu thầu, thủ tục tính sổ phức tạp, khó khăn.

tậu hàng trong lĩnh vực y tế nhiều lúc xuất phát từ yêu cầu thụ động, phụ thuộc vào những yếu tố như tình hình dịch bệnh và mô hình dịch bệnh.

khác lạ trong những năm 2020-2021, là nhị năm chịu tương tác nặng nề của đại dịch COVID-19, nhiều gói thầu phải tậu theo như hình thức chỉ định thầu rút gọn, sắm lựa nhà thầu nguy cấp để phục vụ. cho yêu cầu chống dịch. Do tương tác của đại dịch COVID-19, nguồn vật liệu sinh sản, hàng hóa khan hiếm, giá thành hàng hóa biến động nên việc tậu hàng thuốc, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm để phòng, chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh việc điều trị càng ngày càng trở thành khó khăn hơn.

Việc hiểu và thực hiện Nghị định số 60/2021 / NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập về thẩm quyền quyết định tậu hàng từ những nguồn thu ko giống nhau. của đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ tài chính chưa thống nhất dẫn tới việc đấu thầu tậu hàng của những đơn vị sự nghiệp công mập mờ lững, chưa tổ chức đấu thầu sắm lựa nhà cung ứng. cung ứng tài sản, hàng hóa và dịch vụ kể từ lúc Nghị định này còn sở hữu hiệu lực thi hành.

Việc hết số đăng ký của một vài thuốc dẫn tới việc đấu thầu bị lững lờ đối với kế hoạch đề ra.

Do kết quả đấu thầu tập trung quốc gia và thương thuyết giá một vài thuốc đấu thầu nội địa còn một vài vướng mắc dẫn tới cơ sở phải thực hiện đấu thầu tại chỗ, ko chủ động. được thời kì, số lượng tậu hàng.

Bộ Y tế đã tích cực đôn đốc những đơn vị tăng cường năng lực, cực tốt công việc tậu hàng, đấu thầu, kịp thời lên tiếng Thủ tướng Chính phủ và những Bộ, ngành liên quan:

Để tăng cường năng lực, cực tốt, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong tậu hàng, đấu thầu tại những đơn vị thuộc, trực thuộc, Bộ Y tế đã sở hữu Văn người chơi dạng số 1589 / BYT-KH-TC ngày 30/3/2022, đề xuất những đơn vị :

– Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47 / CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03 / CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chỉ thị số 20 / CT-BYT ngày 01/10/2020 của Bộ Y tế và những văn người chơi dạng quy phạm pháp luật, văn người chơi dạng hiện hành liên quan tới đấu thầu, tậu hàng trang trang bị, hàng hóa, dịch vụ, thuốc, hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ, vật tư tiêu hao …

– Lập kế hoạch sắm lựa nhà thầu cung ứng hàng hóa, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Việc xây dựng và lập kế hoạch sắm lựa nhà thầu tại những đơn vị phải đảm bảo tính chủ động, công khai minh bạch, sáng tỏ, sở hữu tính kế thừa và dự phòng hợp lý, tránh tình trạng thụ động giữa những kỳ kế hoạch làm tương tác tới hoạt động của đơn vị.

– Xác định yêu cầu, dự báo cụ thể, hợp lý về danh mục, chủng loại, số lượng trang bị, hàng hóa, dịch vụ, thuốc, hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ, vật tư tiêu hao cần tậu hàng trong năm kế hoạch, nhất là trong tình huống trang bị thế hệ, hàng hóa, dịch vụ, thuốc, hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ, vật tư tiêu hao ngã sung vào danh mục tậu hàng do sở hữu yêu cầu sử dụng. tăng cường sử dụng hoặc vận dụng danh mục những dịch vụ kỹ thuật thế hệ được đưa vào sử dụng đối với năm trước.

Ngày 29/4/2022, trước nguy cơ thiếu thuốc, vật tư y tế, Bộ Y tế đã sở hữu Công văn số 2206 / BYT-BH đôn đốc việc tậu hàng, đấu thầu thuốc, vật tư y tế phục vụ yêu cầu khám, chữa bệnh. . khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu những đơn vị, địa phương thực hiện việc tậu hàng, đấu thầu thuốc, vật tư y tế để cung ứng tổng thể, kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người tham dự BHYT.

Ngày 02/6/2022, Cục Quản lý Dược sở hữu Công văn số 4781 / QLD-ĐK thông tin đợt một danh mục thuốc, vật liệu làm thuốc được gia hạn số đăng ký theo quy định tại khoản một Điều 14 Nghị định. Nghị định số 29/2022 / NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cụ thể và giải pháp thi hành quyết nghị số 12/2021 / UBTVQH15 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự án thời đoạn 2 dự kiến ​​sẽ được công bố trước ngày 15/7/2022.

Bộ Y tế lời khuyên, lãnh đạo: Thủ trưởng những đơn vị phải sở hữu trách nhiệm đấu thầu, tậu hàng thuốc, vật tư, trang trang bị y tế theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đủ thuốc, vật tư, trang bị phục vụ công việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. yêu cầu.

đề xuất những cấp lãnh đạo chính quyền tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát những đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý bên trên địa bàn. sở hữu giải pháp cụ thể phân công người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công việc khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch. chống dịch bệnh cho nhân dân bên trên địa bàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *