KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

CEO Group công bố tỷ trọng sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư quốc tế

Rate this post

Ủy ban Chứng khoán quốc gia cho biết thêm thông tin đã nhận được được thông tin toàn diện và tổng thể và hợp thức về tỷ trọng sở hữu quốc tế tối đa của Tập đoàn CEO là 0% theo quy định tại Nghị định số 155/2022 / NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành một số trong những điều của Luật Chứng khoán.

CEO Group giảng giải lý do tỷ trọng sở hữu của nhà đầu tư quốc tế là 0% vốn điều lệ là do tuân thủ quy định tại điểm đ khoản một Điều 139 Nghị định 155/2020 / NĐ-CP, trong tình huống tổ chức là tổ chức, đoàn thể hoạt động nhiều chủng loại ngành, nghề, mang quy định ko giống nhau về tỷ trọng sở hữu quốc tế, tỷ trọng sở hữu quốc tế ko vượt quá mức thấp nhất trong ngành, nghề mang quy định về tỷ trọng sở hữu quốc tế.

Trong những ngành, nghề đăng ký kinh doanh của CEO Group, mang một số trong những ngành thuộc danh mục ngành nghề chưa được thị trường cho nhà đầu tư quốc tế nên tỷ trọng sở hữu của nhà đầu tư quốc tế bị hạn chế. xác định cho những nghề này là 0%.

Vị CEO cho biết thêm thông tin đây là những ngành đặc thù và thực tế Tập đoàn CEO ko hoạt động, kinh doanh những ngành này. Do đó, HĐQT tổ chức đã thống nhất, ngay trong tháng 7 sẽ xin ý kiến ​​Đại hội đồng cổ đông về sự biến đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ tổ chức theo hướng ko đăng ký hoạt động kinh doanh. Ngành, nghề kinh doanh nhưng mà nhà đầu tư quốc tế chưa tiếp cận thị trường phải đảm bảo tỷ trọng sở hữu của nhà đầu tư quốc tế tối đa 49% vốn điều lệ của tổ chức theo quy định.

https://cafef.vn/tap-doan-ceo-cong-bo-ty-le-so-huu-von-dieu-le-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-20220629164506958.chn

lan Trẻ em

Theo Đời sống kinh tế tài chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *