KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

chỉnh đốn đạo đức công vụ, cải thiện môi trường thiên nhiên đầu tư

Rate this post

Trong quy trình triển khai dự án, Goertek Vina luôn luôn nhận được sự sử dụng rộng rãi, lãnh đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và những sở, ban, ngành của tỉnh Nghệ An để đảm bảo dự án được triển khai trơn. thuận tiện, đảm bảo tiến độ.

Để nhà đầu tư sở hữu tuyệt vời tốt và quyết định mở rộng, nâng quy mô dự án chỉ trong thời kì ngắn, ngay từ trên đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Nghệ An đã xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những điều kiện tiên quyết để nâng cao. môi trường thiên nhiên đầu tư, kinh doanh, tăng cường cuốn hút đầu tư, tạo điều kiện tiện nghi nhất cho tổ chức, cá thể bên trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính. tại những cơ quan quốc gia. UBND tỉnh đã lãnh đạo quyết liệt những ngành, những cấp tập trung rà soát, tiếp tục tham vấn UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình điện tử, quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC. thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh cũng đã lãnh đạo những cơ quan, đơn vị đơn thuần và giản dị hóa thành phần hồ sơ, cắt hạn chế thời kì giải quyết, cắt hạn chế thành phần hồ sơ, tăng cường xử lý hồ sơ bên trên hệ thống ứng dụng một cửa của tỉnh. song song tìm năm 2021 là năm đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công việc cải cách hành chính nhằm mục tiêu nâng cao hiệu lực, cực tốt của những cơ quan hành chính quốc gia. Năm 2022 được UBND tỉnh tìm là năm chủ đề “Tập trung chuyển đổi số trong những cơ quan quốc gia bên trên địa bàn tỉnh Nghệ An” trong công việc cải cách hành chính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *