KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

chủ toạ UBND tỉnh Yên Bái hội thoại với thanh niên 2022

Rate this post

Chú thích ảnh
chủ toạ UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn phát biểu tại Hội nghị hội thoại trực tuyến giữa chủ toạ UBND tỉnh với thanh niên năm 2022.

tham dự mang lãnh đạo những sở, ban, ngành và sắp 500 đoàn viên, thanh niên tại 8 điểm cầu những huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

chủ toạ UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, thanh niên là lực lượng xã hội to to, là nguồn lực mạnh mẽ và uy lực xúc tiến sự phát triển của xã hội, mang vị trí quan yếu trong suốt lịch sử hình thành và phát triển. sự phát triển của những dân tộc và quốc gia bên trên trái đất. Trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh Yên Bái luôn luôn dành sự sử dụng rộng rãi thâm thúy tới thanh niên trong tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Chương trình phát triển thanh niên bên trên địa bàn thời đoạn 2021 – 2030; kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thời đoạn 2021 – 2025. Nhiều chủ trương, chính sách của tỉnh đã được những cấp, ngành, địa phương tổ chức, triển khai thực hiện. Yên Bái được tiến công giá là một trong những địa phương mang rất nhiều tiêu biểu, câu lạc bộ thanh niên thực hiện chương trình Khởi nghiệp sáng tạo tại 9/9 huyện, thị xã, thành phố, thực hiện Đề án của tỉnh về Khởi nghiệp, lập nghiệp, đạt được những kết quả nhất định.

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên phát biểu ý kiến ​​về tỷ trọng công chức, viên chức trẻ mang tài năng chủ trì thực hiện những đề tài nghiên cứu khoa học còn hạn chế.

Tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên đã san sẻ, đề xuất nhiều nội dung với lãnh đạo tỉnh Yên Bái. khác lạ, tỉnh cần mang cơ phân phối điều kiện để đoàn viên, thanh niên là công chức, viên chức trẻ tại những cơ quan, đơn vị tham dự quản lý những đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ định hướng phát triển của tỉnh. lần tới; chính sách, giải pháp quản lý mạng xã hội, quản lý, kiểm soát thông tin, ngăn chặn những bài viết xấu, thông tin sai sự thực gây hoang mang, bức xúc trong dư luận. Địa phương cần mang cơ chế, chính sách tuyển dụng cán bộ đoàn hàng năm tương thích; định hướng cho thanh niên nông thôn tập trung vào những cây trồng chủ lực để đảm bảo đầu ra sản phẩm, nâng cao thu nhập cho thanh niên nông thôn …

Những vấn đề san sẻ, kiến ​​nghị của đoàn viên, thanh niên đã được chủ toạ UBND tỉnh Yên Bái, lãnh đạo những sở, ngành của tỉnh lắng tai và trực tiếp replay xác đáng, thành công, thỏa đáng.

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên cho ý kiến ​​về những chính sách, giải pháp quản lý mạng xã hội.

chủ toạ UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn yêu cầu những cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên sử dụng rộng rãi chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy tầm quan trọng xung kích, tự nguyện của thế hệ trẻ, tạo mỗi điều kiện tiện lợi cho thanh niên. những năm tháng học tập, phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành và cứng cáp. những địa phương tập trung phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng nâng cao quality nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy giá trị, người chơi dạng sắc văn hóa, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Yên Bái, phục vụ yêu cầu của sự nghiệp đổi thế hệ, hội nhập và phát triển.

chủ toạ UBND tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Năm 2022 là năm trước tiên UBND tỉnh tổ chức hội nghị hội thoại giữa chủ toạ UBND tỉnh với thanh niên bên trên địa bàn. Hoạt động này sẽ ra mắt hàng năm. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối ưa thích với Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình hội thoại với thanh niên hàng năm theo hướng đổi thế hệ về nội dung, thích ưa thích với tình hình thực tế và cực tốt thiết thực. những đơn vị tính năng cần nỗ lực để cuộc hội thoại giữa người đứng đầu cơ quan, tổ chức lôi cuốn đông đảo thanh niên tham dự. Cuộc hội thoại ko chỉ mang ra mắt trong Tháng Thanh niên, nhưng thông qua hoạt động của những tổ chức, đoàn thể, nhiều kiến ​​nghị của thanh niên đã được chuyển tải tới những cấp lãnh đạo để mang hướng giải quyết; tránh hình thức. những kiến ​​nghị trong và sau hội thoại cần được kết luận rõ rệt hoặc mang mốc thời kì replay và thời kì replay cụ thể; ko để xảy ra tình trạng sau hội thoại, những ý kiến ​​góp ý lờ ngờ được giải quyết …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *