KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Cổng thông tin điện tử chính phủ ra mắt trang khác lạ “xẻ SUNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT”

Rate this post

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày hôm nay, 20/6/2022, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ra mắt chuyên trang “XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT” tại địa chỉ https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *