KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Điều hành chính sách tài khóa linh động góp góp thêm phần tiết kiệm và chống lãng phí

Rate this post

(TBTCO) – thông tin thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tháng 5 năm 2022 của Bộ Tài chính cho biết thêm, những bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm túc những quy định về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, từ đó tiết kiệm. tiết kiệm cho ngân sách quốc gia.

linh động trong quản lý chính sách

Theo thông tin của Bộ Tài chính, để đạt được mục tiêu vừa ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi và phát triển tài chính – xã hội, trong tháng 5 năm 2022, cơ thuế quan và thương chính sẽ tiếp tục thực hiện những chính sách sau: những chính sách miễn hạn chế thuế, phí, lệ phí đã được ban hành để tương trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đó, lũy kế tổng số thuế, phí, lệ phí được miễn, hạn chế ước tính tới hết tháng 5 là khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng. song song, tăng cường công việc quản lý thu, chống thất thu; quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương nghiệp điện tử, kinh doanh bên trên nền tảng số; kiểm soát nghiêm nhặt việc hoàn thuế giá trị càng ngày càng tăng đảm bảo đúng chính sách, quy định của pháp luật.

Cơ quan ngân khố quốc gia (KBNN) tăng cường kiểm soát những khoản chi NSNN đảm bảo đúng cơ chế chính sách, tạo điều kiện tiện lợi cho những đơn vị sử dụng NSNN và những chủ đầu tư; song song chủ động quản lý, vận hành, sử dụng ngân sách quốc gia đảm bảo an toàn và đáng tin cậy, cực tốt, phục vụ kịp thời yêu cầu chi của ngân sách những cấp và người gửi tiền tại ngân khố quốc gia. Tính tới hết tháng 5 năm 2022, toàn hệ thống ngân khố quốc gia đã thực hiện kiểm soát ước đạt 356.676 tỷ đồng, bởi 32,một% dự toán chi thường xuyên năm 2022 (một.112.194 tỷ đồng). Giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 ước đạt 116.672,9 tỷ đồng, bởi 22,5% kế hoạch năm 2022 được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (518.105,9 tỷ đồng); cao hơn cùng kỳ năm 2021 (21,8%).

Nguồn: Bộ Tài chính Đồ họa: Thế Dương
Nguồn: Bộ Tài chính Đồ họa: Thế Dương

Qua công việc kiểm soát chi, lũy kế từ trên đầu năm mới tới hết tháng 5/2022, toàn hệ thống KBNN từ chối tính sổ 2.702 khoản chi với tổng số tiền là 179 tỷ đồng.

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính quốc gia, tránh tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi ngân sách quốc gia, 5 tháng đầu năm mới 2022, Thanh tra Bộ Tài chính và những đơn vị với tính năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính đã thực hiện 19.128 cuộc. thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 371.404 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan; kiến nghị xử lý tài chính hơn 16.053,3 tỷ đồng (trong đó, kiến ​​nghị thu hồi hơn 4.128,9 tỷ đồng; kiến ​​nghị xử lý tài chính khác hơn 10.735,8 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính hơn một.188,5 tỷ đồng); số thu nộp ngân sách quốc gia hơn 3.387 tỷ đồng.

công việc quản lý, sắm hàng tài sản công ở những bộ, ngành, địa phương tiếp tục chuyển biến, đảm bảo nghiêm nhặt, tiết kiệm; rà soát, sắp xếp, xử lý xe ô tô công đúng tiêu chuẩn chỉnh, định mức, cơ chế. ko giống nhau, đã cơ phiên bản hoàn thành việc ban hành những quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công làm cơ sở cho việc tổ chức, triển khai đầu tư, xây dựng, sắm hàng, cho thuê, khoán và sử dụng. sử dụng, khai thác và xử lý tài sản công.

Tiết kiệm triệt để, chống lãng phí

Để công việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) càng ngày càng thiết thực, giúp tiết kiệm chi cho ngân sách quốc gia, ông Trần Huy Trường – Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết thêm: đang tiếp tục. yêu cầu những bộ, ngành, địa phương tăng cường sự lãnh đạo, lãnh đạo về THTK, CLP; xây dựng kế hoạch thực hiện những mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm bên trên từng lĩnh vực, trong đó cần phân công, phân cấp cụ thể, rõ nét trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc và từng cán bộ. , công chức, viên chức, gắn kèm với kiểm tra, tiến công giá thường xuyên, đảm bảo thực hiện chương trình với cực tốt.

“Shop chúng tôi cũng yêu cầu những bộ, ngành, địa phương tăng mạnh công việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao, thống nhất nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công việc THTK, CLP đối với những cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá thể và toàn xã hội Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về THTK, CLP tại địa phương nơi sinh sống. theo thẩm quyền của bọn họ ”- ông Trường nói.

Bộ Tài chính cho biết thêm, trong tháng 4/2022, Bộ Tài chính đã tiết kiệm được 421,6 tỷ đồng tiền sắm hàng, sửa chữa tài sản, trang vũ trang, phương tiện làm việc. Lũy kế 4 tháng đầu năm mới 2022, Bộ Tài chính tiết kiệm được hơn 2.022,9 tỷ đồng từ những hoạt động sắm hàng, sửa chữa này.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tổ chức, điều hành dự toán ngân sách quốc gia chủ động, nghiêm nhặt, đảm bảo kỷ cương tài chính – ngân sách. Tiếp tục đổi thế hệ công việc kiểm soát chi ngân sách quốc gia theo hướng thống nhất quy trình, tập trung đầu mối kiểm soát, tính sổ những khoản chi ngân sách quốc gia. tăng mạnh ứng dụng technology thông tin trong công việc kiểm soát chi và quản lý thu ngân sách quốc gia. Tiếp tục đổi thế hệ công thức quản lý chi thường xuyên, tăng cường đấu thầu, sắm hàng, khoán kinh phí, khuyến khích phân cấp, phân quyền, giao quyền tự chủ cho những đơn vị sử dụng ngân sách quốc gia, gắn kèm với tăng cường trách nhiệm giải trình. của những bộ, ngành, địa phương, đơn vị sử dụng ngân sách quốc gia, quy trách nhiệm cá thể trong quản lý, sử dụng ngân sách quốc gia và những nguồn tài chính công.

song song, rà soát, đề xuất sửa đổi, bửa sung những văn phiên bản quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Ban hành kịp thời tiêu chuẩn chỉnh, định mức sử dụng tài sản công chuyên sử dụng. Tiếp tục tiên tiến hóa công việc quản lý tài sản công và upgrade Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại những cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *