KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Doanh thu thất thường của đơn vị tổ chức trường đấu Toán học Châu Á AIMO 2022

Rate this post

tổ chức Cổ phần Tổ hợp Giáo dục Tuniver – đơn vị được ủy quyền tổ chức Kỳ thi Toán học châu Á AIMO 2022 tại việt nam giới nam giới đang xảy ra nhiều thất thường trong thu chi tài chính. tổ chức này đã bị cơ thuế quan ra quyết định đóng mã số thuế và phong tỏa hóa đơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *