KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Kỷ luật chủ toạ và nguyên Phó chủ toạ UBND tỉnh Phú Yên

Rate this post

ky-luat-chu-tich-va-nguyen-pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-phu-yen.jpg
Hình ảnh minh họa

Phó Thủ tướng túc trực Phạm rạng đông vừa ký những Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật ông Trần Hữu Thế, chủ toạ UBND tỉnh Phú Yên và ông Nguyễn Chí Hiến, nguyên Phó chủ toạ túc trực UBND tỉnh Phú Yên. Yên.

Cụ thể, Phó Thủ tướng túc trực Phạm rạng đông đã ký Quyết định 1106 / QĐ-TTg ngày 21/9/2022 thi hành kỷ luật bởi hình thức Cảnh cáo đối với ông Trần Hữu Thế, chủ toạ UBND tỉnh Phú Yên, chịu trách nhiệm chính trong năm 2021- Kỳ 2026, do với vi phạm, thiếu sót trong công việc và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đảng. thời kì thi hành kỷ luật kể từ thời điểm ngày công bố Quyết định số 601-QĐ / UBKTTW ngày 22/7/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.

Cùng ngày 21/9/2022, Phó Thủ tướng túc trực Phạm rạng đông cũng ký Quyết định 1107 / QĐ-TTg thi hành kỷ luật bởi hình thức cất chức Phó chủ toạ túc trực UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ năm nhâm thìn-2021. Nguyễn Chí Hiến vì đã với vi phạm, thiếu sót trong công việc và Ban Bí thư thi hành kỷ luật đảng. thời kì thi hành kỷ luật kể từ thời điểm ngày công bố Quyết định số 584-QĐNS / TW ngày 26/7/2022 của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật đảng.

* Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, thả lỏng lãnh đạo, lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Ban cán sự đảng UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá thể vi phạm những quy định của Đảng, pháp luật của quốc gia trong công việc quản lý. quản lý sử dụng đất đai, tài sản quốc gia, quản lý, đảm bảo rừng, tài nguyên tài nguyên, đầu tư, tậu sắm và tậu lựa vật tư trang bị y tế, kỳ thi tuyển công chức niên học 2017-2018; một số trong những cán bộ, đảng viên, kể cả lãnh đạo cốt lõi của UBND tỉnh bị xử lý hình sự.

Những vi phạm bên trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát to tiền, tài sản của quốc gia, gây bức xúc trong xã hội, tác động xấu tới uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, tới mức cần phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *