KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Lữ đoàn 127 Vùng 5 Hải quân thử nghiệm bắn đạn thực bên trên đại dương

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *