Thời Trang

Lữ đoàn 127 Vùng 5 Hải quân thử nghiệm bắn đạn thực bên trên đại dương

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.