KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Muốn tính thuế VAT 8% phải lập hóa đơn riêng, doanh nghiệp khiếu nại, Chính phủ ban hành nghị định bỏ khóa

Rate this post

Trước vướng mắc về sự lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị tăng cường thêm (GTGT) tránh xuống 8%, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2022 / NĐ-CP sửa đổi, bửa sung một trong những điều của Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.

Trong quy trình thực hiện Nghị định 15/2022 / NĐ-CP, Bộ Tài chính nhận được một trong những ý kiến ​​phản ánh của Cục Thuế, doanh nghiệp và một trong những cơ quan báo chí phản ánh vướng mắc quy định tại Khoản 4 Điều một Nghị định 15/2022 / NĐ-CP về sự lập hóa đơn riêng đối với hàng hóa, dịch vụ được tránh thuế GTGT.

Theo đó, quy định phải lập hóa đơn riêng đối với hàng hóa, dịch vụ được tránh thuế GTGT sẽ được ứng dụng thuế suất 8% như DN phản ánh đã làm tăng tiêu sử dụng của DN, tăng giá thành. thời kì hạch toán và tiêu sử dụng sử dụng hóa đơn vì cùng một quý khách, thay vì lập một hóa đơn với tương đối nhiều mức thuế suất ko giống nhau (5%, 8%, 10%) thì doanh nghiệp phải lập 2 hóa đơn: một hóa đơn mang thuế suất 8% và một hóa đơn mang thuế suất khác (5%, 10%).

Để tháo gỡ vướng mắc trong những việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được tránh thuế GTGT và đảm bảo đúng nội dung của hóa đơn, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2022 / NĐ-CP sửa đổi như sau: tình huống cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT bởi phương pháp khấu trừ, lúc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ mang những mức thuế suất ko giống nhau thì bên trên hóa đơn giá trị tăng cường thêm phải ghi rõ thuế suất. của từng hàng hoá, dịch vụ theo quy định.

tình huống cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ trọng% bên trên doanh thu thì lúc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bên trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được tránh theo quy định.

Ngoài ra, Nghị định 41/2022 / NĐ-CP cũng ban hành thông tin về sự tiếp nhận và xử lý hóa đơn điện tử mang sơ sót theo Mẫu số 01 / TB-HĐSS thay thế Mẫu số 01 / TB-SSDT Phụ lục IB. ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Trước đó, ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022 / NĐ-CP quy định chính sách miễn, tránh thuế theo quyết nghị số 43/2022 / QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa. , tiền tệ tương trợ chương trình khôi phục và phát triển kinh tế tài chính – xã hội. Trong đó, thuế giá trị tăng cường thêm được tránh 2% từ thời điểm ngày một/2/2022 tới hết ngày 31/12/2022 đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ đang ứng dụng thuế suất thuế GTGT 10% (còn 8%). ) ngoại trừ một trong những hàng hóa và dịch vụ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *