KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Người lao động mong đợi được tăng lương từ một,7

Rate this post

san sớt suy nghĩ của tớ với PV Báo Lao Động, nhiều công nhân cho biết thêm thông tin, dù hiện đang được trả lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng nhưng chúng ta vẫn muốn tiếp tục được tăng lương lúc Nghị định số 38/2022 / NĐ-CP với hiệu lực thi hành. cải thiện cuộc sống đời thường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *