KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Nhiều doanh nghiệp đã trả lương cao hơn mức tối thiểu vùng

Rate this post

Trong ngày một.7 tới, mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng cường thêm 6% đối với hiện nay. song, nhiều doanh nghiệp đang trả lương cho những người lao động cao hơn mức quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *