Bộ sưu tập thời trang c.dam inflowing ntk cuong dam Thời Trang

bên dưới ĐÂY: Cường Đàm tại giao điểm của những mặt đối lập

Vượt qua rào cản về hình thức, Cường Đàm đã phối hợp những yếu tố tương phản trong văn hóa và năng động bên dưới những khuôn hình rất tiên tiến trong BST “INFLOWING”. Nếu nhìn lại chặng đường năng động của Cường Đàm, đó quả thực là một bước tiến nhanh chóng, bất thần […]