Advanced Génifique can bang he vi sinh vat cham soc da cong nghe vi sinh da khoe duong da he vi sinh da khoa hoc lancome microbiome murad peter thomas roth Prebiotic 4-In-1 Multicleanser Purifying Mask skincare Tata Harper Thời Trang vi sinh vat Vital-E Microbiome Moisturize Defense Cream Xu hướng & Cảm hứng

Microbiome: lúc khoa học viết nên tương lai của vẻ xinh

Từng bước đoạt được technology microbiome, trái đất làm xinh đang đặt những viên gạch trước tiên trong nền tảng ứng dụng khoa học mở ra những giải pháp chăm sóc gia tiền tiến đầy hứa hứa hẹn. Khoa học hệ vi sinh vật ứng dụng đang càng ngày càng đạt được những bước tiến […]