KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Quốc hội đề xuất xử lý quy hoạch treo, ko để khiếu kiện kéo dãn.

Rate this post

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, cơ quan mang thẩm quyền xử lý những vướng mắc do tương tác của quy hoạch treo, ko để xảy ra khiếu kiện kéo dãn.

Chiều 16/6, với 95% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua quyết nghị về một số trong những giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy thời gian nhanh công việc lập và nâng cao unique quy hoạch thời đoạn 2021-2030.

Chính phủ yêu cầu khắc phục căn phiên bản tình trạng những dự án tạm giới hạn do nguyên nhân chủ quan; đảm bảo quyền của người dân về đất đai, tài sản và an sinh xã hội …

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đọc báo cáo giải trình và dự thảo nghị quyết về công tác quy hoạch, chiều 16/6. Ảnh: Hoàng Phong

Chủ nhiệm Ủy ban tài chính Vũ Hồng Thanh đọc tờ trình giải trình và dự thảo quyết nghị về sự việc đẩy thời gian nhanh công việc quy hoạch. Hình ảnh: Hoàng Phong

Quốc hội đề xuất Chính phủ quy định cụ thể quy trình lập quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh; quy định những loại sơ đồ, phiên bản đồ kèm theo hồ sơ lúc quyết định, phê duyệt quy hoạch.

những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, chủ toạ Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố xem xét, quyết định ứng dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu tư vấn lập quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh. Vào thời khắc quyết nghị này còn mang hiệu lực, vẫn chưa tồn tại nhà thầu nào được tậu lựa. Trình tự, thủ tục chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Người mang thẩm quyền quyết định tậu lựa nhà thầu phải chịu trách nhiệm về quyết định của tớ, đảm bảo công khai minh bạch, unique, cực tốt, ko để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong công việc quy hoạch.

Quốc hội giao Chính phủ hoàn thiện Quy hoạch tổng thể quốc gia và những quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng quan yếu vào năm 2022; phấn đấu tới năm 2022 cơ phiên bản hoàn thành những quy hoạch tổng thể ngành, vùng, tỉnh còn lại của quốc gia bên trên cơ sở đảm bảo unique.

Tiến độ lập quy hoạch thời đoạn 2021-2030 rất thủng thẳng đối với yêu cầu, tới nay vẫn tồn tại 104/111 quy hoạch chưa hoàn thành, phê duyệt, tương tác tới việc thực hiện những mục tiêu của Chiến lược phát triển tài chính. – Phát triển tài chính – xã hội 10 năm 2021-2030, kế hoạch phát triển tài chính – xã hội 5 năm 2021-2025.

Do tiến độ lập quy hoạch còn thủng thẳng nên tiếp tục gia hạn, điều chỉnh quy hoạch thời đoạn 2011-2020 hiện nay.

quyết nghị mang hiệu lực kể từ thời điểm ngày 16/6/2022.

Viết lời vâng lời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *