nuoc my pha thai quyen pha thai roe v wade Thế giới văn hóa Thời Trang

Phán quyết về quyền phá thai bị đảo ngược ở Hoa Kỳ

Được tự do và cai quản những gì thuộc về mình, bao gồm cả thân thể mình, là nguyện vọng chính đáng của nhân loại. song, những event sắp đây nhịn nhường như ko thực hiện được những nguyện vọng đó. vào trong ngày 24/6, Tòa án vô thượng Hoa Kỳ đã lật lại phán […]