KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

quyết nghị về Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2023

Rate this post

Chú thích ảnh
Quốc hội thông qua quyết nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Ảnh tư liệu: Phạm Kiên / TTXVN

Trình Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 6

Về Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, quyết nghị nêu rõ: Đổi tên dự án Luật thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị Nghệ Sỹ Trấn Thành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Điều chỉnh thời kì trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) từ Chương trình cho ý kiến ​​tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) sang cho ý kiến ​​tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10 năm 2022) và kỳ họp thứ 5. 5 (tháng 5 năm 2023), được thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10 năm 2023); té sung dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10 năm 2022) theo quy trình tại kỳ họp.

Quốc hội cũng quyết định té sung những dự án vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội cho ý kiến ​​tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10 năm 2022), gồm: Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật giao du điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Dân quân tự vệ.

Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5 năm 2023): Trình Quốc hội thông qua 6 luật, một quyết nghị gồm: Luật đảm bảo quyền lợi người tiêu sử dụng (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật giao du điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Dân quân tự vệ; quyết nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

6 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến ​​gồm: Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến ​​lần 2); Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật quản lý, đảm bảo tòa tháp quốc phòng và khu quân sự.

Tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10 năm 2023), trình Quốc hội thông qua 6 luật gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật quản lý, đảm bảo tòa tháp quốc phòng và khu quân sự.

2 dự án luật được trình Quốc hội cho ý kiến ​​gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật

quyết nghị nhấn mạnh, những cơ quan, tổ chức, cá thể đề cao trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công việc xây dựng pháp luật; đảm bảo thực hiện nghiêm túc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (sau đây viết tắt là Chương trình); ko đề xuất té sung những dự án vào Chương trình vào thời khắc sắp kỳ họp Quốc hội, trừ tình huống thực quan yếu, cấp bách phải thực hiện ngay chủ trương, chính sách của Đảng, kết luận, lãnh đạo của Bộ Chính trị. , Ban thư ký; khắc phục triệt để tình trạng gửi hồ sơ đề án, dự thảo ko đúng thời kì quy định, ko đảm bảo unique.

Chính phủ, Tòa án nhân dân vô thượng, Viện kiểm sát nhân dân vô thượng, Kiểm toán quốc gia và những cơ quan, tổ chức mang liên quan tập trung lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ lập pháp được giao tại Đề án định hướng, quyết nghị số 43/2022 / QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ tương trợ chương trình khôi phục và phát triển kinh tế tài chính – xã hội. tình huống sau lúc rà soát, nghiên cứu cần sửa đổi, té sung hoặc ban hành thế hệ luật, pháp lệnh, quyết nghị thì khẩn trương lập hồ sơ yêu cầu xây dựng luật, pháp lệnh, quyết nghị đảm bảo unique. số lượng trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình, đảm bảo trật tự ưu tiên về tính cấp thiết ban hành và tính khả thi của Chương trình, kết hợp và hợp lý với một khối lượng công việc của cả nước. những hiệp hội, cơ quan của Quốc hội; quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, mang unique những nhiệm vụ lập pháp đã đề ra trong Đề án định hướng.

Cơ quan, tổ chức được giao đề xuất, chủ trì soạn thảo thực hiện nghiêm túc, thực chất công việc tổng kết thi hành pháp luật; tiến công giá tác động của chính sách; tiến công giá kỹ lưỡng những nguồn lực để thực hiện; tổ chức lấy ý kiến ​​những cơ quan, tổ chức, cá thể và những đối tượng người sử dụng bị xúc tiến đảm bảo thiết thực, cực tốt. Việc soạn thảo phải đặt cao yêu cầu về unique, thiết chế hóa ngặt nghèo, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, phục vụ yêu cầu của thực tiễn; những quy định phải đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, mang tính quy phạm cao, tuân thủ hoàn toản những nguyên tắc xây dựng và ban hành văn người chơi dạng quy phạm pháp luật; những vấn đề cấp bách, chín muồi, rõ rệt, được thực tiễn chứng minh và mang sự đồng thuận cao thế hệ được đề xuất trong luật; Những vấn đề cấp bách, quan yếu Tuy nhưng hệ nhưng chưa xuất hiện sự đồng thuận thì hoàn toàn mang thể đề xuất cho thực hiện thí điểm.

Bộ Tư pháp sẽ phát huy hơn nữa tầm quan trọng thẩm định, tham vấn, giúp Chính phủ xây dựng đề án Chương trình hàng năm, kiểm soát ngặt nghèo hồ sơ yêu cầu xây dựng luật, pháp lệnh, quyết nghị đảm bảo unique. , hoàn toản theo quy định; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan đầu mối giúp Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình, Đề án định hướng và thông tin kết quả thực hiện.

Chính phủ tiếp tục dành thời kì thỏa đáng để xem xét, thảo luận kỹ lưỡng những dự án, dự thảo trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình, Đề án định hướng và việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan được giao chủ trì soạn thảo đảm bảo unique, tiến độ và coi đây là một trong những tiêu chuẩn chỉnh. tiến công giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Hội đồng Dân tộc, những Ủy ban của Quốc hội tiếp tục tăng cường năng lực, nêu cao trách nhiệm, phát huy dân chủ trong công việc lập pháp; chủ động, sớm phối hợp ngặt nghèo, đồng bộ với cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan, tổ chức mang liên quan; đổi thế hệ công thức lấy ý kiến, khảo sát, lấy ý kiến ​​để nâng cao unique, tính phản biện trong thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật, pháp lệnh, dự thảo quyết nghị; theo dõi, đôn đốc những cơ quan, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ lập pháp được giao trong Đề án định hướng; chủ động phối ưa thích với cơ quan, tổ chức được giao chủ trì rà soát những luật, pháp lệnh, quyết nghị thuộc thẩm quyền để kịp thời bắt gặp những bất cập, nội dung còn mâu thuẫn, ck chéo cánh cánh và kiến ​​nghị sửa đổi. đổi khác, té sung hoặc ban hành thế hệ những quy định mang liên quan; tăng cường giám sát văn người chơi dạng quy phạm pháp luật và việc thi hành luật, pháp lệnh, quyết nghị …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *