Đẹp Sống

Tập đoàn H&M Hennes & Mauritz công bố công bố Tính vững bền và công bố Thường niên năm 2021

Rate this post

công bố Tính Bền Vững và Thường niên của tập đoàn H & M Hennes & Mauritz cho năm tài chính 2021 đã được công bố bên trên trang web của thuộc tập đoàn tại hmgroup.com. 

Tính vững bền đã được khởi đầu từ rất sớm tại tập đoàn H&M và nó đã là một phần luôn luôn phải mang trong hoạt động kinh doanh của Shop chúng tôi trong suốt nhiều năm. Để củng cố sự quan yếu và thiết yếu này, Shop chúng tôi đang tích hợp công bố Bền vững cùng theo với công bố Thường niên, người chơi dạng công bố phối hợp này hiện đã hoàn toàn mang thể được tải xuống bên trên trang web thuộc tập đoàn H&M. Phiên người chơi dạng in sẽ chỉ được gửi qua đường bưu điện cho những cổ đông đã yêu cầu.

Thông tin cụ thể hơn về hoạt động vững bền của tập đoàn hoàn toàn mang thể được tìm thấy trong công bố Tính vững bền năm 2021 tại hmgroup.com.

“Tập đoàn H&M đang bên trên hành trình trở thành một doanh nghiệp kinh doanh tuần hoàn và tôi tự hào về những tiến bộ nhưng mà Shop chúng tôi đã đạt được vào năm 2021. nhu yếu về những sản phẩm quality và vững bền dự kiến sẽ tăng lên và những giải pháp nhưng mà Shop chúng tôi đem tới cho quý khách hàng đang được xác định tốt ở khía cạnh này”, Helena Helmersson, tổng giám đốc Tập đoàn H&M, cho biết thêm thông tin

một trong những điểm nổi trội về tính bền vững trong năm 2021 bao gồm:

  • Shop chúng tôi đặt mục tiêu thế hệ là tăng gấp đôi doanh số bán hàng song song hạn chế một nửa lượng khí thải carbon vào năm 2030.
  • Shop chúng tôi hoàn thiện những mục tiêu về khí hậu, cam kết đạt được mức Net-zeromột vào năm 2040 và hạn chế lượng khí thải tuyệt đối xuống 56% vào năm 2030. Một bước quan yếu trong hành trình này là Shop chúng tôi quyết định ko đưa bất kỳ nhà cung ứng thế hệ hoặc nhà máy cung ứng nào vào chuỗi cung ứng nếu những lò tương đối đốt than tại chỗ được sử dụng trong những nhà máy của bọn họ, điều này nhằm mục đích hướng tới mục tiêu dài hạn của Shop chúng tôi là loại bỏ dần than ra khỏi chuỗi cung ứng.
  • 80,0% vật liệu của Shop chúng tôi được tái chế hoặc mang nguồn gốc theo cách vững bền hơn. Shop chúng tôi đã tăng gấp ba lần tỷ trọng vật liệu tái chế được sử dụng trong ăn mặc quần áo của tớ từ 5,8% lên 17,9%, giữ vững mục tiêu đạt 30% vào năm 2025.
  • Shop chúng tôi đã cho ra mắt khí cụ xây ngừng sáng tạo tuần hoàn “Circulator”, nhấn mạnh tham vọng tất cả những sản phẩm thuộc tập đoàn được xây ngừng để được tái tạo vào năm 2025. khí cụ này nhằm mục đích mục tiêu cho phép những nhóm làm việc tại Tập đoàn H&M tạo ra những sản phẩm thích ưa thích với nền tài chính tuần hoàn và trong tương lai Shop chúng tôi mang nhu yếu những đơn vị khác cũng sẽ làm cho điều tương tự.
  • Năm 2021, Shop chúng tôi hạn chế 27,8% bao tị nạnh nhựa, đặt mục tiêu hạn chế 25% việc sử dụng bao tị nạnh trong toàn bộ chuỗi giá trị vào năm 2025.
  • Shop chúng tôi đã reviews những mô hình kinh doanh tuần hoàn thế hệ để quý khách hàng được tiếp cận năng động theo cách vững bền hơn, một trong đó là sự việc mở rộng nền tảng bán đồ cũ Sellpy sang 22 thị trường thế hệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.