KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Thái Nguyên điều chỉnh quy hoạch nhà ở năm 2022, tăng hàng chục ha đất cho nhà ở xã hội và tái định cư

Rate this post

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh, ngã sung vị trí / diện tích, số lượng và diện tích sử dụng đất vào Quy hoạch phát triển nhà ở tới năm 2022 của tỉnh.

Theo quyết định này, số lượng dự án sẽ tăng lên, song song quỹ đất dành riêng cho những dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở tái định cư cũng tăng cường thêm hàng chục ha.

Thái Nguyên điều chỉnh quy hoạch nhà ở năm 2022, tăng hàng chục ha đất làm nhà ở xã hội và tái định cư - Ảnh 1.

Số dự án nhà ở, khu thị trấn dự kiến ​​triển khai tới năm 2022 bên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là 290 dự án, với tổng diện tích đất hơn 6.680 ha.

Trước đó, ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 4288 / QĐ-UBND về sự phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tới năm 2022 tỉnh Thái Nguyên với mục tiêu: Cụ thể hóa những mục tiêu phát triển nhà ở bên trên địa bàn tỉnh theo những chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên thời đoạn 2021-2030 và tầm nhìn tới năm 2040; Căn cứ Quy hoạch phát triển nhà ở thời đoạn 5 năm 2021-2025 và năm đầu thời đoạn (năm 2021) tỉnh Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định 2222 / QĐ-UBND ngày 30/6/2021, quy định cụ thể tỷ trọng những loại hình nhà ở được đầu tư. và phát triển vào năm 2022.

Tại Quyết định 4288 / QĐ-UBND ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt: Vị trí / diện tích, số lượng dự án nhà ở, khu thị trấn dự kiến ​​thực hiện tới năm 2022 là 279 dự án, với tổng diện tích đất 7.203,09 ha ha; Vị trí / diện tích, số lượng dự án nhà ở xã hội dự kiến ​​thực hiện trong năm 2022 là 16 dự án, với tổng diện tích đất là 114,98ha; vị trí / diện tích, số lượng dự án nhà ở tái định cư dự kiến ​​thực hiện trong năm 2022 là 19 dự án, với tổng diện tích đất là 201,87ha.

Nay điều chỉnh như sau: Vị trí / diện tích, số lượng dự án nhà ở, khu thị trấn dự kiến ​​thực hiện tới năm 2022 là 290 dự án, với tổng diện tích đất là 6.680,16ha; vị trí / diện tích, số lượng dự án nhà ở xã hội dự kiến ​​thực hiện vào năm 2022 là 17 dự án, với tổng diện tích đất là 115.551ha; vị trí / diện tích, số lượng dự án nhà ở tái định cư dự kiến ​​thực hiện trong năm 2022 là 24 dự án, với tổng diện tích đất là 250,134ha.

những nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 2222 ngày 30/6/2021 và Quyết định số 4288 ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Cũng tại Quyết định này, chủ toạ UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trọn vẹn về tính đúng mực, hợp pháp của những thông tin, số liệu trong hồ sơ đề xuất phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở tới năm 2022 của tỉnh đảm bảo đúng quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *