dai dien thuong hieu guong mat dai dien hang hieu cao cap nguoi mau nhan hang cao cap the face Thế giới thời trang Thời Trang

Thứ bậc những chức danh: Ai là kẻ bên trên và người bên dưới đại sứ tên thương hiệu?

tiêu biểu, công chúng thân thuộc nhất với thuật ngữ Đại sứ tên thương hiệu. Nhưng bên trên thực tế, việc phân tầng người chơi dạng sắc của nhóm người truyền bá hình ảnh tên thương hiệu còn nhiều chủng loại và phức tạp hơn nhiều. Ngày nay, một trong những tiêu chuẩn chỉnh để […]