KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Thông tin đất đai công khai minh bạch bên trên địa bàn chưa toàn vẹn, thống nhất

Rate this post

(TBTCO) – Nhiều cơ quan quốc gia ở địa phương đã niêm yết công khai minh bạch thông tin đất đai và cung ứng thông tin về kế hoạch sử dụng đất theo yêu cầu của công dân. Dù vậy, thông tin cung ứng chưa toàn vẹn, thiếu đồng bộ, tỷ trọng tổ chức thực hiện tốt những quy định chưa đạt yêu cầu đề ra.

Đây là một vài kết quả từ nghiên cứu do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại việt nam giới nam giới và Trung tâm Khuyến khích Giáo dục và Trao quyền cho con gái (CEPEW) phối hợp thực hiện, được công bố ngày một /. 7 tại tọa đàm “tiến công giá việc công khai minh bạch thông tin kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và bảng giá đất cấp tỉnh”.

Thông tin đất đai công khai trên địa bàn chưa đầy đủ, thống nhất
Đại diện nhóm nghiên cứu và một vài địa phương san sớt tại buổi tọa đàm. Ảnh: LV

Chỉ 17% cơ quan công bố toàn vẹn kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Kết quả nghiên cứu cho biết, nhiều UBND cấp tỉnh, cấp huyện đã đăng lên thông tin về bảng giá đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện nhưng chưa toàn vẹn, thiếu thống nhất. Cụ thể, 27/63 UBND tỉnh, thành phố đã niêm yết bảng giá đất cấp tỉnh thời đoạn 2020-2024 (chiếm 42,9%) và 337/704 UBND cấp huyện trong cả nước đã niêm yết quy hoạch sử dụng đất. đất cấp huyện năm 2021 (chiếm 47,9%). Dù vậy, việc đăng lên thông tin của những cơ quan quốc gia chưa đồng bộ, những văn phiên bản kèm theo thông tin công khai minh bạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thường nằm tản mát ở một vài phân mục ko giống nhau bên trên Cổng / Trang thông tin điện tử khiến cho cho người dân khó tìm kiếm toàn vẹn. thông tin.

Nghiên cứu được thực hiện bên trên 63 tỉnh, thành phố và 704 quận, huyện, thị xã bên trên toàn nước trong một năm, từ thời điểm tháng 7/2021 tới tháng 6/2022.

Theo kết quả tra cứu, chỉ với 17% ​​cơ quan công bố toàn vẹn kế hoạch sử dụng đất cấp huyện phục vụ yêu cầu công bố cả 4 loại văn phiên bản gồm: công bố công khai minh bạch kế hoạch sử dụng đất, quyết định phê duyệt. kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, thông tin thuyết minh và phiên bản đồ kế hoạch sử dụng đất hoặc công bố ba loại tài liệu quan yếu nhất, trừ tình huống thông tin công khai minh bạch kế hoạch sử dụng đất.

Trong số những yêu cầu cung ứng thông tin gửi tới 561 trụ sở UBND cấp huyện, với 98 cơ quan cung ứng thông tin (chiếm 17,5%), 15 cơ quan từ chối cung ứng thông tin (chiếm 2,7%), 46 cơ quan replay người nghiên cứu nhưng ko cung ứng. thông tin (chiếm 8,2%). với tới 402 cơ quan ko phản hồi (chiếm 71,7%). Theo nghiên cứu, 19% tỉnh, thành phố thực hiện tốt công việc công bố thông tin.

Đồng bộ về trách nhiệm giải trình công và trách nhiệm cung ứng thông tin cho công dân

Theo UNDP, pháp luật về đất đai và tiếp cận thông tin của việt nam giới nam giới với quy định cụ thể về trách nhiệm, quy trình, hình thức và thời hạn công bố thông tin về bảng giá đất và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. cấp huyện cũng như cung ứng nội dung thông tin này theo yêu cầu của người dân.

Thông tin đất đai công khai trên địa bàn chưa đầy đủ, thống nhất
Ứng dụng công khai minh bạch thông tin đất đai tỉnh Bắc Giang. Ảnh chụp màn hình: LV

quyết nghị của Quốc hội khóa XIV cũng quyết định Chính phủ cần tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai và quy hoạch thị trấn của tổ chức, công dân; cũng như khuyến khích, tạo điều kiện để những tổ chức, cá thể, tổ chức xã hội – nghề nghiệp tham dự phản biện xã hội về sự thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai.

Trong số những khuyến nghị gửi tới những cơ quan chính phủ, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh cần nhanh chóng chóng thực hiện những yêu cầu của Luật Tiếp cận thông tin năm năm nhâm thìn. thực hiện tốt những quy định về công khai minh bạch thông tin đất đai được quy định trong pháp luật đất đai nhằm mục tiêu góp góp phần tăng cực tốt công việc quản lý đất đai, hạn chế xung đột đất đai.

Bà Diana Torres, trưởng phòng ban Quản trị và xúc tiến Sự tham dự của Người dân (UNDP), san sớt rằng ở việt nam giới nam giới còn thiếu thông tin công khai minh bạch về quy hoạch và kế hoạch sử dụng và thu hồi đất, phối ưng ý với định giá đất. Trình độ thấp và hành động trục lợi của một phòng ban cán bộ địa chính hoàn toàn với thể là nguyên nhân dẫn tới xung đột đất đai ở việt nam giới nam giới, ko giống nhau là ở vùng ven những thành phố to. lúc thông tin liên quan tới đất đai được san sớt công khai minh bạch và người dân với thời cơ tham dự ý kiến ​​vào dự thảo kế hoạch sử dụng đất và bảng giá đất thì nguy cơ tham nhũng và xung đột trong lĩnh vực đất đai sẽ sút hạn chế. đi, lòng tin của người dân đối với chính quyền địa phương sẽ tăng lên.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao công khai minh bạch, sáng tỏ thông tin, bà Ngô Thị Thu Hà – Giám đốc CEPEW cho rằng, người dân, báo chí và những tổ chức xã hội nhập tầm quan trọng quan yếu trong những công việc xúc tiến sáng tỏ thông tin. trong đó với thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và bảng giá đất. Thông tin đất đai sáng tỏ hơn sẽ hỗ trợ quốc gia quản lý tốt hơn nguồn tài nguyên quan yếu này và tăng lòng tin của người dân đối với cơ quan quốc gia.

san sớt thêm giải pháp cho vấn đề này, TS Phạm quang đãng Tú – Phó Giám đốc Quốc gia Oxfam tại việt nam giới nam giới yêu cầu, sắp tới lúc Luật Đất đai sửa đổi, nên đồng bộ giữa trách nhiệm công bố thông tin và trách nhiệm cung ứng. thông tin tới công dân. . “Ở đâu, cơ quan nào tạo ra thông tin thì cơ quan đó với trách nhiệm công khai minh bạch thông tin và cung ứng thông tin theo yêu cầu của người dân. Điều này sẽ thích ưng ý với Luật Tiếp cận thông tin, cũng như tạo điều kiện tốt hơn cho tất cả những người dân tiếp cận thông tin về đất đai ”, ông Tú nhấn mạnh.

Tại hội thảo, nhóm nghiên cứu cũng đã công bố congkhaithongtindatdai.info, là cầu nối giữa cổng thông tin chính thức về kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và bảng giá đất do chính quyền địa phương ban hành, và san sớt kết quả. nghiên cứu thực nghiệm, góp góp phần nâng cao kĩ năng tiếp cận thông tin đất đai của người dân việt nam giới nam giới.

Trang web này là một trong những kết quả của dự án “Nghiên cứu tích cực hướng tới xúc tiến quyền tiếp cận thông tin đất đai của người dân” do UNDP tại việt nam giới nam giới và CEPEW phối hợp thực hiện. Hoạt động nghiên cứu của dự án nhằm mục tiêu tương trợ chính quyền những địa phương bên trên cả nước tăng nhanh chóng công khai minh bạch thông tin đất đai cho tất cả những người dân, góp góp phần nâng cao cực tốt quản trị đất đai tại việt nam giới nam giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *