KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

trưởng phòng ban kinh tế tài chính Trung ương làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư

Rate this post

Để phục vụ việc xây dựng công bố tiến công giá 3 năm kết quả thực hiện quyết nghị 52-NQ / TW của Bộ Chính trị về “một vài chủ trương, chính sách tích cực tham dự cuộc cách mệnh công nghiệp lần thứ tư”, ông lúc thêm luận cứ để xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, tiến bộ hóa tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045” trình Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, ngày 20/6, Đoàn công việc do Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng phòng ban kinh tế tài chính Trung ương làm trưởng đoàn. Trần Tuấn Anh, trưởng phòng ban lãnh đạo Trung ương xây dựng Đề án chủ trì đã tới thăm và làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. Quản lý về trật tự xã hội, Bộ Công an.

Chú thích ảnh
trưởng phòng ban kinh tế tài chính Trung ương Trần Tuấn Anh. Ảnh: Phương Hoa / TTXVN

Tại buổi làm việc, Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã công bố kết quả triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và căn cước công dân. căn cước, xác thực điện tử, trong đó nhấn mạnh sự quyết tâm, hành động quyết liệt, sáng tạo, ưu tiên nguồn nhân lực, phương tiện của Bộ Công an để hoàn toàn sở hữu thể hoàn thành những mục tiêu, yêu cầu đề ra. ko giống nhau, trong quy trình thực hiện, Bộ Công an đã lồng ghép những nhiệm vụ, tận dụng cơ sở vật chất, góp góp thêm phần tránh mức đầu tư bên trên một.300 tỷ đồng, theo đúng nguyên tắc “tiến bộ, đồng bộ, tính bảo mật cao, tránh lãng phí ”.

Để phát huy tiện dụng, cực tốt của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06 / QĐ-TTg ngày 06/01/2022 về sự phê duyệt dự án. phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia thời đoạn 2022 – 2025, định hướng tới năm 2030 (Đề án 06). Thực hiện đề án này, Bộ Công an đã xây dựng ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNEID, phấn đấu tới năm 2025 sở hữu bên trên 40 triệu tài khoản người sử dụng, đảm bảo 100% giao du của công dân được ký số và xác thực. sở hữu thực. Hiện Bộ Công an đã chủ động phối yêu thích với những bộ, ngành, địa phương từng bước hoàn thiện việc kết nối, san sẻ, tích hợp cơ sở dữ liệu, tới nay đã hoàn thành 22 trong tổng số 25 dịch vụ công thiết yếu. theo Dự án. ko giống nhau, tỷ trọng sử dụng dịch vụ công “đăng ký tham gia dự thi tốt nghiệp THPT” bên trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để đăng ký trực tuyến đạt 93,một%.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cam kết, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tài nguyên quốc gia đắt giá, là nền tảng để xây dựng Chính phủ điện tử. tới nền kinh tế tài chính kỹ thuật số và xã hội kỹ thuật số.

Trong thời kì tới, để tiếp tục phát huy giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho rằng cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống Chính phủ. những đồng chí lãnh đạo, nhất là kẻ đứng đầu những bộ, ngành, địa phương và sự tham dự của những tổ chức, doanh nghiệp và người dân; đặt người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của chuyển đổi số; lấy phát triển nhân loại, đảm bảo và cải thiện dân sinh làm mục tiêu; sáng tỏ, tăng cường sự tham dự của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động của những cơ quan quốc gia.

Bộ Công an đề xuất Ban kinh tế tài chính Trung ương phối hợp, cử cán bộ, chuyên viên đầu ngành phối yêu thích với Bộ Công an, nhất là Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư trong quy trình nghiên cứu, tư vấn, đề xuất xây dựng chương trình thực hiện những chính sách về kinh tế tài chính, phát triển xã hội cho non sông và cho từng vùng kinh tế tài chính trung tâm, từng địa phương hàng năm và trong từng thời đoạn cụ thể; tiếp tục phối yêu thích với Bộ Công an triển khai thực hiện sở hữu cực tốt Đề án 06, nhất là sự ban hành những văn phiên bản quy phạm pháp luật nhằm mục đích đảm bảo hành lang pháp lý cho việc xây dựng, khai thác, sử dụng sở hữu cực tốt Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong xây dựng Chính phủ điện tử, số phát triển kinh tế tài chính, xã hội số.

Phát biểu tại buổi làm việc, trưởng phòng ban kinh tế tài chính Trung ương Trần Tuấn Anh ghi nhận, tiến công giá cao những nỗ lực của ngành Công an. Trong thời kì ngắn, Bộ Công an đã tích lũy, đồng bộ hơn 103 triệu phiếu thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp bên trên 50 triệu thẻ định danh chip điện tử trong thời kì xảy ra đại dịch. COVID-19 rất phức tạp.

san sẻ những khó khăn, vướng mắc hiện nay, trưởng phòng ban kinh tế tài chính Trung ương chỉ rõ, công việc phối hợp giữa những cơ quan, bộ, ngành trong những công việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia còn chậm trễ. Yêu cầu về kết nối “hình thành hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia, trung tâm dữ liệu vùng và địa phương kết nối đồng bộ, thống nhất” đã được nêu rõ trong quyết nghị 52-NQ / TW. Vì vậy, cần thiết chế hóa nội dung này, nhất là từng bước hoàn thiện, sửa đổi, té sung một vài cơ chế, chính sách, pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hành lang pháp lý và phân công trách nhiệm. Trách nhiệm cụ thể của những bộ, ngành, cơ quan liên quan để vận hành trung tâm dữ liệu đáng tin cậy, cực tốt. Ban kinh tế tài chính Trung ương sẽ đôn đốc những bộ, ngành về vấn đề này.

trưởng phòng ban kinh tế tài chính Trung ương yêu cầu Bộ Công an phối hợp ngặt nghèo với tổ đổi khác xây dựng một vài công bố chuyên đề phục vụ xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, tiến bộ hóa tới cuối năm”. Năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045 “, tập trung vào những vấn đề về đặc điểm dân số; Tình hình lao động, việc làm ở việt phái mạnh phái mạnh tác động tới quy trình công nghiệp hóa, tiến bộ hóa. bên trên cơ sở khảo sát số liệu dân số, cần xem xét, tiến công giá hiện trạng khoảng ko phân bố phát triển kinh tế tài chính việt phái mạnh phái mạnh gắn kèm với vấn đề lao động, ko giống nhau là lực lượng lao động ở những vùng kinh tế tài chính trung tâm. …

Ban kinh tế tài chính Trung ương cam kết phối hợp ngặt nghèo với Bộ Công an trong những công việc triển khai những nội dung về chuyển đổi số, những vấn đề thế hệ phát sinh trong phát triển kinh tế tài chính số, xây dựng xã hội số, nhất là trong quy trình chuyển đổi số. thực hiện Đề án 06.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *