KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

tương trợ thanh niên khởi nghiệp và tiếp cận vốn

Rate this post

Mục tiêu của chương trình là tương trợ doanh nhân trẻ tiếp cận nguồn vốn; xây dựng và phát triển những kênh tương trợ phân phối, tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *