KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Xây dựng lực lượng CAND thực sự trong trắng, vững mạnh

Rate this post

Ngày 17/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cả nước quán triệt, triển khai quyết nghị 12.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ toạ nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chủ toạ Quốc hội Vương Đình Huệ, túc trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự mang những đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo những cơ quan, bộ, ngành, Trung ương và địa phương.

“tiến công đúng, trúng” nhiều tổ chức, cá thể phạm tội

Trước đó, ngày 16/3, Bộ Chính trị đã ban hành quyết nghị 12-NQ / TW về “tăng nhanh chóng xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong trắng, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tiên tiến, phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình thế hệ”. Và ngay sau lúc Quốc hội khóa III, Bộ Chính trị đã triển khai quyết nghị bên trên.

Xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh Ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu đi quao hội nghị. Ảnh: TTXVN

cam đoan phiên tài năng “nhân dân” của lực lượng Công an – nòng cốt trong bảo đảm an toàn, giữ vững bình yên chính trị, trật tự an toàn và tin cậy xã hội, trong bài phát biểu của tớ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiến công giá cao lực lượng Công an chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban lãnh đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Công an đã phối hợp nghiêm nhặt với những cơ quan tư pháp, Ban nội trị Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán quốc gia “tiến công đúng, trúng” nhiều tổ chức, cá thể phạm tội. tội phạm, tạo ý thức cảnh giác, cảnh giác, răn đe, góp góp thêm phần bảo đảm an toàn Đảng, cơ chế, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

song, người đứng đầu Đảng cũng lưu ý, công việc xây dựng lực lượng, tổ chức bộ máy và hoạt động của CAND còn một trong những hạn chế, bất cập.

Trong những hạn chế đó, mang một phòng ban cán bộ, đội viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương sáng; sút tránh ý chí đương đầu, vi phạm kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật tới mức phải xử lý.

Dự báo thời kì tới, tình hình trái đất còn nhiều diễn biến phức tạp, nội địa còn nhiều khó khăn như tham nhũng, tiêu cực chưa được giải quyết triệt để; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một trong những cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi; vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chưa được ngăn chặn mang cực tốt … Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị xét thấy cần phải ban hành quyết nghị tăng nhanh chóng xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

“Tăng cường công việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của quốc gia để lực lượng Công an nhân dân thực sự trung thực, thực sự trong trắng, thực sự vững mạnh; ko được, tuyệt đối ko được cậy quyền, cậy thế, lợi dụng chức vụ, công việc chuyên môn để làm việc phi chính nghĩa ”- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Và tận tình phục vụ nhân dân

Về nội dung cốt lõi của quyết nghị 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết thêm thông tin, Bộ Chính trị nhấn mạnh về mặt nhận thức phải nhất quán nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mỗi mặt đối với Công an nhân dân.

Ở đâu mang tổ chức và hoạt động của Công an thì ở đó phải mang sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Trong đó, nội dung lãnh đạo được nhấn mạnh, ko giống nhau quan yếu trong quyết nghị lần này là xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong trắng, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; Và tận tình phục vụ nhân dân.

“Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, mang ý nghĩa nguyên tắc và cũng chính là nguyên nhân tồn tại của lực lượng CAND”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý.

Với ý thức đó, quyết nghị 12 xác định mục tiêu chung là làm chuyển biến uy lực, thâm thúy, tổng thể về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong trắng, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tiên tiến.

Trong đó đặt mục tiêu tới năm 2025, Công an nhân dân cơ phiên bản phải tinh, gọn, mạnh; những lực lượng tình báo, cơ yếu, bình yên, cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ, bình yên mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng technology cao tiến lên tiên tiến. Phấn đấu tới năm 2030 lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, tiên tiến.

Để đạt được những mục tiêu bên trên, nằm trong những nhiệm vụ và giải pháp, quyết nghị 12 đề ra bảy nhóm vấn đề, trong đó nhóm vấn đề số một là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của quốc gia và sự giám sát của Nhân dân. . đối với lực lượng Công an nhân dân; nâng cao cực tốt công việc Đảng, công việc chính trị trong Công an nhân dân.

Để thực hiện mang cực tốt quyết nghị, Tổng Bí thư yêu cầu phải xác định rõ việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Nhận thức đúng đắn và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Công an với những ngành, những cấp, những tổ chức, đoàn thể và nhân dân. Cần tăng cường mối quan hệ giữa Công an nhân dân và quân đội nhân dân, là nhì lực lượng nòng cốt bảo đảm an toàn, giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển của non sông.

Giữ mình trong trắng, chớ sa vấp ngã

Nhắc lại yêu cầu tu dưỡng tuân theo Sáu điều bác bỏ Hồ dạy Công an nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Phải coi đây là sự việc làm thường xuyên, vô cùng quan yếu, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động. thực tế trong công việc và đương đầu mỗi ngày của tớ.

luôn luôn giữ mình thực trong trắng, thực vững vàng, ko sa vấp ngã trước mỗi sự sắm chuộc, thu hút của những phần tử xấu, tiện dụng nhóm.

“chớ để bị cám dỗ do danh và lợi tầm thường; ko lợi dụng vị trí công việc để làm những việc nhỏ nhen, ươn hèn, xâm hại tới tiện dụng chung của Đảng, quốc gia và tiện dụng hợp pháp của nhân dân ”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, để làm được như vậy, Công an nhân dân cần ko giống nhau chăm lo công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong chính lực lượng của tớ. Đảng ủy, Đảng ủy Công an Trung ương phải nêu gương, đi đầu, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, mang cực tốt những quyết nghị của Trung ương về công việc xây dựng Đảng. tăng nhanh chóng công việc kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh uy lực hơn, quyết liệt hơn, cực tốt hơn, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, trước hết là trong lực lượng CAND.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu mỗi cán bộ, đội viên Công an nhân dân phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều bác bỏ Hồ dạy đối với lực lượng Công an nhân dân:

Đối với phiên bản thân phải: Cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng nghiệp, mang sự tương trợ thân tình.

Đối với Đảng, Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải tôn trọng, lễ phép.

Đối với công việc, mang cam kết.

Đối với quân thù, ta phải kiên quyết, khôn khéo.

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị xây dựng lực lượng CAND

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị xây dựng lực lượng CAND

(PLO) – Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong trắng, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước tiên tiến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *