KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

4 nội dung biến đổi chính sách BHXH, BHYT, BHTN vận dụng từ thời điểm ngày một/7/2022

Rate this post

Tăng mức lương tối thiểu tháng đóng BHXH, BHTN, BHYT

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi bửa sung năm 2014, mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động được xác định theo tỷ trọng xác suất tiền lương đóng bảo hiểm xã hội buộc phải.

cùng theo với đó, khoản 2 Điều 58 Luật Việc làm 2013 cũng lưu ý, tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động làm việc tại doanh nghiệp là tiền lương đóng bảo hiểm xã hội buộc phải. .

khác lạ, Điểm 2.6 Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595 / QĐ-BHXH năm 2017 cũng quy định mức tiền lương tối thiểu tháng đóng BHXH buộc phải phải đảm bảo:

– Đối với người lao động làm thuê việc giản dị nhất trong điều kiện lao động phổ thông: ko thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời khắc trả lương.

– Đối với người lao động làm thuê việc cần tập huấn, học nghề: Cao hơn ít nhất 7% đối với mức lương tối thiểu vùng.

– Đối với người lao động làm thuê việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Cao hơn ít nhất 5% đối với mức lương của công việc sở hữu độ phức tạp tương đương trong điều kiện phổ thông.

– Đối với người lao động làm thuê việc khác lạ nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Cao hơn ít nhất 7% đối với mức lương của công việc sở hữu độ phức tạp tương đương trong điều kiện phổ thông.

Như vậy, kể từ thời điểm ngày một/7/2022, lúc lương tối thiểu vùng tăng thì mức lương tối thiểu tính đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động cũng sẽ tăng tương ứng.

Tăng mức tối đa tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp

Khoản 2 Điều 58 Luật Việc làm 2013 đã nêu rõ, ntình huống người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo cơ chế tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương đóng bảo hiểm xã hội buộc phải theo quy định của Luật này. bảo hiểm xã hội.

tình huống tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bởi 20 tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động tại thời khắc tính sổ phí bảo hiểm. nạn thất nghiệp.

Với quy định này, mức lương tối đa để tính đóng BHTN bởi 20 tháng lương tối thiểu vùng tại thời khắc đóng.

Do đó, kể từ thời điểm ngày một/7/2022, lúc chính sách tăng lương tối thiểu vùng sở hữu hiệu lực, mức lương tối đa đóng BHTN cũng sẽ được điều chỉnh tăng. khác lạ:

4 nội dung thay đổi chính sách BHXH, BHYT, BHTN áp dụng từ ngày 1/7/2022 - Ảnh 1.

Đơn vị: VND / tháng

Tăng mức trợ cấp thất nghiệp tối đa

Về mức trợ cấp thất nghiệp, Khoản một Điều 50 Luật Việc làm 2013 quy định, mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bởi 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước lúc thất nghiệp.

song, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa ko quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thực hiện cơ chế tiền lương do quốc gia quy định hoặc ko quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định. quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo cơ chế tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời khắc hoàn thành hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Theo đó, mức trợ cấp thất nghiệp cao nhất nhưng mà người lao động được nhận hàng tháng sau lúc nghỉ việc bởi 5 lần mức lương tối thiểu vùng. Sắp tới, nhờ lương tối thiểu vùng tăng nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động thất nghiệp cũng sẽ tăng theo. Như sau:

4 thay đổi về chính sách BHXH, BHYT, BHTN áp dụng từ ngày 1/7/2022 - Ảnh 2.

Đơn vị: VND / tháng

Hoàn trả 0,5% hoặc 0,3% đóng vào quỹ tai nạn lao động

Để tương trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19, tại quyết nghị 68 / NQ-CP năm 2021, Chính phủ đã cho phép người sử dụng lao động vận dụng mức đóng bởi 0% vào quỹ. tiền lương đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (từ thời điểm ngày 01/7/2021 tới hết ngày 30/6/2022) đối với người lao động thuộc đối tượng người sử dụng vận dụng cơ chế này. bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

song, chính sách tương trợ ko bao gồm người lao động là cán bộ, công chức, viên chức, người trong lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong những cơ quan Đảng, quốc gia, cơ quan, đơn vị hưởng trợ cấp. tiền lương từ ngân sách quốc gia.

Điều này đồng nghĩa với việc, tới ngày một/7/2022, chính sách tương trợ đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ kết thúc. Doanh nghiệp sẽ phải quay lại mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trước đây.

Căn cứ Điều 4 Nghị định 58/2020 / NĐ-CP, việc đóng bảo hiểm xã hội buộc phải vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2022 sẽ được vận dụng như sau:

– Doanh nghiệp đủ điều kiện đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn sở hữu văn game thủ dạng đề xuất gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và được gật đầu: Mức đóng bởi 0,3% số tiền Quỹ. tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

– những doanh nghiệp còn lại: Đóng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

https://cafef.vn/4-thay-doi-ve-chinh-sach-bhxh-bhyt-bhtn-ap-dung-tu-một-7-2022-20220620101609767.chn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *