KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Bắc Kạn xây dựng Ban lãnh đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

Rate this post

Chú thích ảnh
Ra mắt 15 member Ban lãnh đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh.

Ban lãnh đạo phòng, chống tham nhũng và tham nhũng cấp tỉnh được xây dựng theo Quyết định số 705 / QĐ-TU ngày 20/6/2022, gồm 15 member, trong đó mang một trưởng phòng ban, 5 phó trưởng phòng ban và 9 ban. chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, cơ chế làm việc và mối quan hệ công việc của Ban lãnh đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh thực hiện theo Quy định số 67-QĐ / TW ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và những quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban lãnh đạo mang con dấu riêng theo quy định. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng phòng ban lãnh đạo.

Tân trưởng phòng ban lãnh đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh nhấn mạnh: Việc xây dựng Ban lãnh đạo là dấu mốc thế hệ của công việc phòng, chống tham nhũng bên trên địa bàn tỉnh theo lãnh đạo của Ban lãnh đạo Trung ương, Tổng Bí thư. Nguyễn Phú Trọng là “ko tồn tại vùng cấm, ko tồn tại ngoại lệ”. Việc làm này cũng thể hiện sự nghiêm túc của Đảng bộ và nhân dân những dân tộc tỉnh Bắc Kạn, là minh chứng cho quyết tâm chính trị cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong những việc thực hiện nghiêm túc lãnh đạo của Trung ương cam đoan ko tồn tại Tình huống “bên trên nóng, bên dưới lạnh” thể hiện một sứ mệnh thiêng liêng nhưng vô cùng nặng nề.

Chú thích ảnh
Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng phòng ban lãnh đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh đề xuất Đảng bộ và hệ thống chính trị trong tỉnh cần xác định rõ nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trước hết là trách nhiệm của toàn Đảng, trong đó cấp ủy những cấp, nhất là kẻ đứng đầu. với trách nhiệm cao nhất, triển khai thường xuyên, liên tục mang cực tốt đảm bảo công việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bên trên địa bàn tỉnh được thực hiện mang trọng tâm, trung tâm, cực tốt. những member Ban lãnh đạo phải luôn luôn nêu gương, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, quy định pháp luật, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban lãnh đạo phối ưng ý với những cơ quan liên quan, bám sát lãnh đạo của Trung ương để cụ thể hóa những nội dung theo quy định; phân công nhiệm vụ cho những member, xây dựng chương trình, kế hoạch công việc hoạt động mang cực tốt, đảm bảo đúng chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của quốc gia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *