KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị xây dựng lực lượng CAND

Rate this post

Sáng 17/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện quyết nghị số 12 ngày 16/3/2022 về tăng cường xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong trắng, vững mạnh. , chính quy, tinh nhuệ, tiên tiến, phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình thế hệ.

Bộ Chính trị tổ chức hội nghị xây dựng lực lượng CAND Ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết thêm quyết nghị số 12 được ban hành trong bối cảnh tình hình chính trị, an toàn và tin cậy trái đất hoàn toàn mang thể còn diễn biến phức tạp; Quân địch liên tục chống trả. cùng theo với đó là những vấn đề tranh chấp bên trên đại dương Đông, xung đột giữa những nước to, dịch bệnh toàn thế giới …

nội địa còn nhiều khó khăn như tham nhũng, tiêu cực chưa được giải quyết triệt để; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một số trong những cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi; vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chưa được ngăn chặn mang cực tốt …

Theo Tổng Bí thư, một trong những nội dung ko giống nhau quan yếu của quyết nghị TƯ 12 là xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong trắng, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; Và tận tình phục vụ nhân dân. Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, mang tính chất nguyên tắc và cũng chính là lý do tồn tại của lực lượng Công an.

quyết nghị cũng tiếp tục cam kết Công an nhân dân là “lá chắn”, “gươm thiêng” đảm bảo an toàn nhân dân, Đảng, quốc gia và cơ chế xã hội chủ nghĩa. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong trắng, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tiên tiến là yêu cầu cấp thiết, đóng góp phần vào công cuộc xây dựng và đảm bảo an toàn Tổ quốc kiên cố.

quyết nghị cũng đề cập tới 7 nhóm vấn đề về nhiệm vụ, giải pháp, gồm tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy Công an nhân dân theo hướng “Bộ, tỉnh vững mạnh tổng thể và toàn diện, huyện cơ phiên bản, xã cơ phiên bản”; đảm bảo tiềm lực cơ sở vật chất, trang vũ trang tiên tiến, đồng bộ; tăng cường công việc xây dựng, củng cố nền an toàn và tin cậy nhân dân, thế trận an toàn và tin cậy nhân dân …

Để tổ chức thực hiện tốt quyết nghị này của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh một số trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời kì tới.

Trong đó, Đảng ủy Công an Trung ương và những cấp ủy Đảng trong lực lượng CAND phải luôn luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc những chủ trương, chính sách của Đảng về giữ gìn an toàn và tin cậy, trật tự và đảm bảo an toàn Tổ quốc; thực hiện tốt tác dụng tư vấn với Đảng, quốc gia về công việc đảm bảo an toàn an toàn và tin cậy, trật tự; phục vụ phát triển kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, đối ngoại; chấp hành và thực hiện tổng thể và toàn diện sự lãnh đạo, lãnh đạo của Đảng về mỗi mặt công việc.

Trong đó, quân đội và công an phải là nhì lực lượng nòng cốt, thực sự là “thanh gươm”, “lá chắn”, là nhì cánh chim, đảm bảo an toàn, giữ gìn hòa bình, ổn định và phát triển. quốc gia. Vì vậy, cần ko ngừng tăng cường mối quan hệ kết đoàn, gắn bó giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, phối hợp nhịp nhàng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an toàn và tin cậy, phục vụ phát triển kinh tế tài chính nước nhà.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh việc tập trung xây dựng lực lượng CAND mang phiên tài năng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, quốc gia, nhân dân và cơ chế xã hội chủ nghĩa, kiên định mục tiêu của Đảng cùng sản việt nam giới nam giới. mục tiêu, lý tưởng cách mệnh của Đảng; mang phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thực sự thanh liêm, mẫu mẫu, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân, quên mình vì nhân dân; mang ý thức tổ chức cao, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng tranh đấu, hy sinh vì sự nghiệp đảm bảo an toàn an toàn và tin cậy Tổ quốc.

Tăng cường đảm bảo an toàn chính trị nội bộ, giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kết đoàn nội bộ; tăng cường công việc kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ và uy lực hơn, quyết liệt hơn, cực tốt hơn, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trước hết là trong lực lượng CAND …

Bộ Chính trị quy định 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước

Bộ Chính trị quy định 4 chức danh lãnh đạo cốt lõi của Đảng, quốc gia

(PLO) – Theo quy định của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, chủ toạ nước, Thủ tướng Chính phủ và chủ toạ Quốc hội là tứ chức danh lãnh đạo cốt lõi của Đảng, quốc gia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *