KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

chỉnh đốn hành động xâm lấn đất công với tổ chức và côn đồ

Rate this post

Tỉnh ủy Bình Thuận vừa với công văn gửi những Ban, Đảng, tổ chức chính trị – xã hội bên trên địa bàn tỉnh về sự việc tăng cường công việc quản lý quốc gia về đất đai bên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, qua tìm hiểu tình hình, khiếu nại của công dân và doanh nghiệp, túc trực Tỉnh ủy nhận thấy tình trạng xâm lấn đất công, xâm lấn đất của những dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất. đất, cho thuê đất; Tình trạng xâm lấn, tái xâm lấn đất đai sau bồi thường, phóng thích mặt bởi ra mắt ở nhiều nơi bên trên địa bàn tỉnh, càng ngày càng phức tạp và với chiều hướng càng ngày càng tăng. một vài vụ việc với tính chất côn đồ, với tổ chức, gây mất bình yên trật tự bên trên địa bàn, tương tác tới môi trường xung quanh đầu tư của tỉnh và hiệu lực, cực tốt quản lý quốc gia trong lĩnh vực tài nguyên. , đất.

Tỉnh ủy Bình Thuận xác định để xảy ra tình trạng bên trên với tương đối nhiều nguyên nhân, trong đó với việc những địa phương chưa ưa chuộng tăng cường lãnh đạo, lãnh đạo công việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Năng lực và hiệu lực quản lý của chính quyền cấp xã còn nhiều yếu kém. Lực lượng Công an những địa phương chưa chủ động, kiên quyết trong đấu tranh, xử lý những hành động với tổ chức, côn đồ gây mất bình yên, trật tự trong lĩnh vực quản lý quốc gia về đất đai. .

Để chỉnh đốn, khắc phục tình trạng bên trên, Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu Ban Cán sự Đảng lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc, quyết liệt những giải pháp nâng cao hiệu lực, cực tốt quản lý quốc gia ở địa phương. ruộng rẫy; đẩy nhanh chóng tiến độ xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai bên trên địa bàn toàn tỉnh; tăng cường lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu lực, cực tốt quản lý quốc gia, quản lý ngặt nghèo đất đai bên trên địa bàn; đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, phê bình, xử lý những tình huống thiếu trách nhiệm, thả lỏng lãnh đạo, lãnh đạo, quản lý, để tình trạng xâm lấn đất đai bên trên địa bàn diễn biến phức tạp.

túc trực những huyện, thị, thành ủy tăng cường lãnh đạo, lãnh đạo công việc quản lý quốc gia về đất đai bên trên địa bàn. Bí thư cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước túc trực Tỉnh ủy nếu thả lỏng lãnh đạo, lãnh đạo, điều hành, để xảy ra tình trạng xâm lấn đất đai như nêu bên trên.

Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu túc trực Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo những đơn vị nghiệp vụ, Công an những địa phương nắm chắc địa bàn, đối tượng người tiêu sử dụng trọng tâm, ổ nhóm hoạt động bên trên địa bàn tỉnh. tổ chức xác lập chuyên án để đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những hành động lấn, chiếm đất công, xâm lấn đất dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, những hành động tái xâm lấn đất đai. sau đền bù, phóng thích mặt bởi, nhất là những tình huống vi phạm nhiều lần, vi phạm với tổ chức, với tính chất côn đồ, gây thiệt hại tới tài sản của quốc gia, của nhân dân và doanh nghiệp, mất bình yên trật tự địa phương.

Tỉnh ủy Bình Thuận chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực quản lý quốc gia về đất đai, để xảy ra tình trạng xâm lấn đất công, xâm lấn đất đối với những dự án đã với chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất. đất; Tình trạng xâm lấn, tái xâm lấn đất đai sau bồi thường, phóng thích mặt bởi nêu bên trên phải được khắc phục, xử lý với cực tốt và phải với chuyển biến rõ nét hơn, đóng góp phần tạo môi trường xung quanh đầu tư phát triển. tích cực vào năm 2022.

Tỉnh ủy Bình Thuận cũng yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh; túc trực những huyện, thị, thành ủy; túc trực Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này, định kỳ 6 tháng thông tin kết quả với túc trực Tỉnh ủy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *