KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Chùm ảnh Lễ công bố và trao quyết định xẻ nhiệm Vụ trưởng Vụ 4 và chức danh Kiểm sát viên cao cấp.

Rate this postnhững đại biểu tham dự buổi lễ.

tham dự buổi lễ với đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng túc trực Viện kiểm sát nhân dân vô thượng; những đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng: Đồng chí Nguyễn Duy Giang, đồng chí Nguyễn quang quẻ Dũng, đồng chí Tạ quang quẻ Khải; Thường vụ Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân vô thượng, những đồng chí Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân vô thượng, lãnh đạo những đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân vô thượng; những đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình và những đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.Toàn cảnh buổi lễ.

Tại buổi lễ, Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân vô thượng đã công bố Quyết định số 25 / QĐ-VKSTC ngày 17/5/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng về sự việc điều động, xẻ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với Viện kiểm sát nhân dân vô thượng. Đồng chí Lại Anh Tuấn, Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ thực hiện quyền công tố và kiểm sát khảo sát tội phạm về ma túy (Vụ án 4) Viện kiểm sát nhân dân vô thượng. Thời hạn xẻ nhiệm là 05 năm, kể từ thời điểm ngày 01/6/2022.

song song, công bố những quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng về sự việc xẻ nhiệm 11 Kiểm sát viên cao cấp.Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng trao quyết định xẻ nhiệm và chúc mừng đồng chí Lại Anh Tuấn được xẻ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ thực hiện quyền công tố và kiểm sát khảo sát án ma túy Viện kiểm sát nhân dân vô thượng. .Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng xẻ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Hà, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học Viện kiểm sát nhân dân vô thượng giữ chức vụ Kiểm sát viên cao cấp, thời hạn xẻ nhiệm là 10 năm. từ thời điểm ngày một tháng 6 năm 2022.Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng xẻ nhiệm đồng chí Đỗ Văn Thưởng, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh giữ chức vụ Kiểm sát viên cao cấp, thời hạn xẻ nhiệm 10 năm, kể từ thời điểm ngày 01/6/2022. .Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng xẻ nhiệm đồng chí Tưởng Mạnh Toàn, Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng thực hiện quyền công tố và Cơ quan an toàn và tin cậy khảo sát Viện kiểm sát nhân dân vô thượng giữ chức vụ Kiểm sát viên cao cấp, thời hạn xẻ nhiệm. Thời hạn giữ chức vụ là 10 năm, kể từ thời điểm ngày 01/6/2022.Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng xẻ nhiệm đồng chí Hoàng Thanh phái nam, Kiểm sát viên trung cấp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học Viện kiểm sát nhân dân vô thượng giữ chức vụ Kiểm sát viên cao cấp, thời hạn xẻ nhiệm 10 năm, kể từ thời điểm ngày 01/6. , Năm 2022.Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng xẻ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang, Kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội giữ chức vụ Kiểm sát viên cao cấp, thời hạn xẻ nhiệm 10 năm, kể từ thời điểm ngày 01/6/2022.Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng xẻ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Vân, Kiểm sát viên trung cấp, Phó trưởng phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng giữ chức vụ Kiểm sát viên cao cấp, thời hạn xẻ nhiệm 10 năm, kể từ thời điểm ngày một-6. Năm 2022.Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng xẻ nhiệm đồng chí Quách Hòa Bình, Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng giữ chức vụ Kiểm sát viên cao cấp, thời hạn xẻ nhiệm 10 năm, kể từ thời điểm ngày một-một. Tháng 6 năm 2022.Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng xẻ nhiệm đồng chí Trần Thị Thắng, Kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng giữ chức vụ Kiểm sát viên cao cấp, thời hạn xẻ nhiệm 10 năm, kể từ thời điểm ngày 01/6/2022.Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng xẻ nhiệm đồng chí Hoàng Tiến Lâm, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát quân sự trung ương giữ chức vụ Kiểm sát viên cao cấp, kể từ thời điểm ngày 01/6/2022 cho tới lúc nghỉ hưu. sự nghỉ hưu.Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng xẻ nhiệm đồng chí Phạm Lâm, Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Quân chủng Phòng ko – ko quân giữ chức vụ Kiểm sát viên cao cấp, kể từ thời điểm ngày 01/6/2022 tới ngày 01/6/2022. . lúc nghỉ hưu.Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng xẻ nhiệm đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Quân chủng Phòng ko – ko quân giữ chức vụ Kiểm sát viên cao cấp, thời hạn xẻ nhiệm 10 năm. từ thời điểm ngày một tháng 6 năm 2022.Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng Lê Minh Trí đề xuất những đồng chí được xẻ nhiệm lần này ko ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, cực tốt công việc, góp góp phần xây dựng ngành Kiểm sát càng ngày càng phát triển. loài người càng ngày càng phát triển.những đồng chí được xẻ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân; đấu tranh ko nhân nhượng với mỗi tội phạm và vi phạm pháp luật; kiên quyết đảm bảo an toàn Hiến pháp, pháp luật, công lý và công bình xã hội; ko ngừng phấn đấu, học tập và tuân theo lời dạy của chủ toạ Hồ Chí Minh “Công minh, thẳng thắn, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; chấp hành nghiêm kỷ luật, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *