KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

tin tức – Báo Bắc Ninh

Rate this post

cùng theo với sự to mạnh ko ngừng của báo chí cả nước, báo chí Bắc Ninh luôn luôn nhận được sự ưa chuộng lãnh đạo, lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, dù ở bất kỳ thực trạng, thời kỳ nào. Trong mỗi thời kỳ cách mệnh đều giữ vững tôn chỉ, mục tiêu, cam đoan tầm quan trọng, sứ mệnh của báo chí cách mệnh, góp góp phần quan yếu vào thành tựu chung của tỉnh cũng như nước nhà. Sau hơn 25 năm tái lập tỉnh, hàng ngũ cán bộ, phóng viên báo chí, nhà báo, hội viên Hội Nhà báo tỉnh đã với bước phát triển vượt bậc (từ 42 hội viên năm 1997 tới nay đã với sắp 200 hội viên Hội Nhà báo). Sự phối hợp). hiện đang sinh hoạt tại 3 chi hội và 3 câu lạc bộ). Hội viên – những người làm báo Bắc Ninh đã với rất nhiều đóng góp cho sự hình thành, phát triển và cứng cáp của ngôi nhà chung những người làm báo trong tỉnh cũng như cả nước. Hoạt động của Hội ko ngừng đổi thế hệ, đạt kết quả tích cực. Đã làm tốt công việc quán triệt, triển khai, tuyên truyền tới hội viên những chỉ thị, quyết nghị của Trung ương, của tỉnh và của Hội Nhà báo việt nam giới nam giới. khác lạ là Chỉ thị số 43-CT / TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo việt nam giới nam giới trong tình hình thế hệ. Thực hiện với cực tốt Luật Báo chí, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo việt nam giới nam giới; Nội quy sử dụng mạng xã hội của người làm báo việt nam giới nam giới gắn kèm với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT / TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng nhanh chóng học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh. Qua đó, nhận thức về tầm quan trọng, vị trí của Hội Nhà báo và trách nhiệm của hội viên, nhà báo được nâng lên, tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong công việc Hội và những phong trào, góp góp phần xây dựng Hội. hàng ngũ nhà báo của tỉnh càng ngày càng to mạnh.

phóng viên báo chí những cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tác nghiệp tại SEA Games 31. Ảnh: Đức Quý

Với sự phát triển càng ngày càng to mạnh cả về số lượng và unique hội viên, hàng ngũ cán bộ làm báo của tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, góp góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế tài chính – xã hội, giữ gìn quốc phòng – bình yên, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh. từ thời điểm năm 2020 tới nay, mặc dù dịch COVID-19 kéo dãn dài đã liên quan to tới mỗi mặt của đời sống kinh tế tài chính – xã hội, nhưng những hội viên Hội Nhà báo tỉnh luôn luôn bám sát những vấn đề thời sự, kịp thời thông tin bên trên những ấn phẩm báo chí, động viên những từng lớp nhân dân. ra sức thi đua lao động, sinh sản, công việc và học tập, đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ kép song song phát triển sinh sản kinh doanh. kinh tế tài chính, xã hội và phòng, chống dịch với cực tốt.
sát cánh đồng hành với sự phát triển của tỉnh, báo chí Bắc Ninh từng bước phát triển tổng thể, cực tốt. những cơ quan báo chí bên trên địa bàn tỉnh đã phục vụ đủ những loại hình báo chí (báo in, truyền hình, phát thanh, báo điện tử). dung mạo, số lượng và unique của những ấn phẩm, báo điện tử, chương trình phát thanh, truyền hình cũng như technology báo chí đã với những bước tiến thế hệ. góp góp phần xúc tiến sự phát triển về mỗi mặt của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Tiến Vũ, chủ toạ Hội Nhà báo tỉnh, Tổng biến đổi Báo Bắc Ninh quán triệt, triển khai công việc chấm Giải Báo chí Ngô Gia Tự năm 2021.

Năm 2022 là năm phiên bản lề thực hiện quyết nghị Đại hội Đảng toàn nước lần thứ XIII, quyết nghị Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX và quyết nghị Đại hội Đảng bộ những cấp nhiệm kỳ 2020. Năm 2025; song song tiếp tục thực hiện với cực tốt những quyết nghị, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn kèm với học tập và tuân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh. Sáng. Trước tình hình quốc tế và nội địa với rất nhiều thuận tiện cũng như khó khăn, thử thách, liên quan ko nhỏ tới công việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, khôi phục kinh tế tài chính và ổn định đời sống của nhân dân. Toàn Đảng bộ và những từng lớp nhân dân trong tỉnh phải ra sức phấn đấu với quyết tâm cao để hoàn thành giỏi nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Để phát huy hơn nữa tầm quan trọng của tổ chức hội, Hội Nhà báo tỉnh xác định thời kì tới cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:
một là: Thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT / TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo việt nam giới nam giới trong tình hình thế hệ” gắn kèm với Chỉ thị số. 05-CT / TW của Bộ Chính trị khóa XII, Luật Báo chí, quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo việt nam giới nam giới; ưa chuộng hơn nữa tới việc bảo đảm an toàn tiện lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên – nhà báo trong hoạt động nghề nghiệp.
Thứ nhì: Tăng cường phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Tập trung chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng hàng ngũ những người làm báo với phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cao. nhiều chủng loại hóa những hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên – nhà báo, nhất là những nhà báo trẻ. Tổ chức những hoạt động thực tiễn sáng tác báo chí, tạo điều kiện cho những nhà báo với thời cơ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm làm báo; tăng nhanh chóng ứng dụng technology thông tin, nâng cao cực tốt chuyên đề “Những người làm báo Bắc Ninh” và Trang thông tin điện tử Hội Nhà báo tỉnh.
Ba là: Thực hiện tốt việc tổ chức Đại hội cấp chi hội nhiệm kỳ 2022-2025 theo quy định của Điều lệ Hội Nhà báo việt nam giới nam giới, từ đó với điều kiện nhìn nhận, tiến công giá lại quy trình hoạt động của những chi hội. đề ra nhiệm vụ cụ thể, bám sát thực tiễn hoạt động nghiệp vụ của những cơ quan báo chí tỉnh nhằm mục tiêu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ cơ sở, phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ của Hội Báo chí tỉnh trong tình hình hiện nay. bức tranh thế hệ.
tứ là: Tăng cường sự phối hợp giữa Hội Nhà báo tỉnh với những cơ quan lãnh đạo, quản lý về báo chí và những cơ quan báo chí, cơ quan tham dự hoạt động báo chí của tỉnh trong tổ chức những hoạt động của Hội. khác lạ chú trọng tổ chức thực hiện với cực tốt Kế hoạch số 11-KH / TU ngày 22/02/2021 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về thực hiện phần thưởng sáng tác, truyền bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí. chuyên đề “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” thời đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 47-KH / TU ngày 29/4/2022 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về sự Hưởng ứng tổ chức Giải báo chí toàn nước về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022; Làm tốt công việc tương trợ ra đời những tác phẩm báo chí unique cao. Phối thích hợp với những sở, ngành trong tỉnh tổ chức những cuộc thi báo chí chuyên đề. Động viên, khuyến khích những nhà báo, hội viên tích cực tham dự những cuộc thi, phần thưởng báo chí do tỉnh, bộ, ngành Trung ương tổ chức …
tiếp nối truyền thống 97 năm báo chí cách mệnh việt nam giới nam giới (21/6/1925 – 21/6/2022), với phiên tài năng chính trị vững vàng, năng lực và lòng ham mê nghề nghiệp, báo chí Bắc Ninh bên dưới mái nhà chung Hội Nhà báo tỉnh sẽ tiếp tục sát cánh đồng hành sự phát triển của tỉnh, xứng đáng với sự tin cậy và kỳ vọng của nhân dân, góp góp phần xây dựng nền báo chí cách mệnh việt nam giới nam giới giàu tính chống chọi và nhân văn. , chuyên nghiệp, tiên tiến vì tiện lợi của nước nhà, quê nhà và nhân dân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *