KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Đối tác tổng thể giữa việt phái nam phái nam và Hungary

Rate this post

Kim ngạch thương nghiệp song phương việt phái nam phái nam – Campuchia

(TBTCO) – Quan hệ tài chính, thương nghiệp giữa việt phái nam phái nam và Campuchia trong thời kì qua phát triển tích cực và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Kim ngạch thương nghiệp song phương năm 2021 đạt 9,54 tỷ USD, tăng 79,một% đối với năm 2020; 5 tháng đầu xuân năm mới 2022 đạt 5,44 tỷ USD, tăng 18,7% đối với cùng kỳ năm 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *