KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Đóng đủ 20 năm BHXH rồi thôi chờ nghỉ hưu thì người lao động được hưởng những quyền lợi gì?

Rate this post

một. Trợ cấp thôi việc

Theo quy định tại Điều 46 Bộ luật Lao động 2019, nếu người lao động đã làm việc thường xuyên cho tất cả những người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên thì lúc nghỉ việc hợp pháp, người lao động chỉ sở hữu thời cơ nhận trợ cấp. Công việc.

Trợ cấp thôi việc = một/2 x Số năm làm việc để tính trợ cấp thôi việc x Tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng trước lúc nghỉ việc

Trong đó: thời kì tính trợ cấp thôi việc = Tổng thời kì làm việc thực tế – thời kì tham dự bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) – thời kì đã đóng trợ cấp thôi việc, thôi việc làm.

Ngoài ra, tiền lương để tính trợ cấp = Tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước lúc người lao động nghỉ việc.

2. Trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013, người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời kì 24 tháng trước lúc xong hợp đồng lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tuy thế, người lao động phải nộp hồ sơ hưởng quyền lợi trong thời hạn 03 tháng kể từ thời điểm ngày xong hợp đồng lao động.

Mức trợ cấp thất nghiệp / tháng = Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước lúc thất nghiệp x 60%

Trong đó, thời kì hưởng được tính bởi thời kì người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể, nếu đóng đủ 12 – 36 tháng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được hưởng 03 tháng trợ cấp.

Nếu thời kì đóng bảo hiểm thất nghiệp dài ra hơn nữa thì cứ đóng đủ 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được trợ cấp thêm 01 tháng. thời kì hưởng bảo hiểm thất nghiệp tối đa là 12 tháng.

3. Lương hưu hàng tháng lúc đủ tuổi

lúc tới tuổi nghỉ hưu, người lao động sở hữu đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu hàng tháng.

Căn cứ Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2015, mức hưởng lương hưu của người lao động được tính theo công thức sau:

Lương hưu hàng tháng = Mức hưởng x Mức bình quân tiền lương / thu nhập tháng đóng BHXH

Trong đó, lao động phái xinh hưởng 55% và lao động phái nam hưởng 45%.

Nếu game tiên chỉ sở hữu 20 năm đóng BHXH thì mức hưởng hàng tháng lúc hưởng lương hưu sẽ khá thấp. Nếu đóng đủ và bên trên 20 năm, cứ thêm một năm, người lao động được nhận thêm 2% lương hưu. Mức hưởng tối đa cho cả phái nam và phái xinh viên chức là 75%.

https://cafef.vn/dong-du-20-phái nam-bhxh-sau-do-dung-cho-nghi-huu-nguoi-lao-dong-nhan-duoc-tro-cap-gi-20220218102201886.chn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *