KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Dự thảo luật giá (sửa đổi): Chính phủ quy định cụ thể danh mục giá hàng hóa để hoạt bát thực hiện

Rate this post

(TBTCO) – Theo dự thảo Luật Giá (sửa đổi), việc quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ được định giá sẽ giao cho Chính phủ thẩm quyền quy định cụ thể danh mục bên trên cơ sở những nguyên tắc được quy định ngặt nghèo trong Luật giá. , để tăng tính hoạt bát trong thực tiễn triển khai.

Ngăn chặn tình trạng độc quyền, tăng giá bất hợp lý

Danh mục hàng hóa quốc gia quản lý, điều hành giá hiện hành về cơ người chơi dạng thích ưng ý với yêu cầu thực tiễn, thể hiện rõ ý kiến của quốc gia về quản lý giá theo cơ chế thị trường, sở hữu sự điều tiết của quốc gia. quốc gia; gắn kèm với việc phân công, phân cấp quản lý giá giữa những bộ, ngành, địa phương bước đầu đã rõ nét hơn về nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương. Qua đó, thể hiện tính sáng tỏ, công khai minh bạch, hợp lý, góp góp phần to trong những công việc kiểm soát mức giá, kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường, đảm bảo hợp lý tiện lợi giữa người dân, quốc gia và doanh nghiệp. .

Thực hiện thẩm quyền được giao, những bộ, ngành đã tư vấn, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ định giá một số trong những mặt hàng thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như sườn giá đất, sườn giá mặt bởi. cho thuê. nước, sườn giá bán lẻ điện bình quân, …

Hàng hóa do Nhà nước định giá đều được đánh giá phương án giá chặt chẽ, đảm bảo tính đúng, tính giá thành hợp lý, hợp lệ.
Hàng hóa do quốc gia định giá đều được tiến công giá phương án giá ngặt nghèo, đảm bảo tính đúng, tính giá thành hợp lý, hợp thức.

song song, những Bộ, ngành ban hành theo thẩm quyền quy định về giá hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý như giá truyền tải điện, giá phát điện … trong lĩnh vực hàng ko, hàng hải, bưu chính viễn thông, y tế (khám bệnh, chữa bệnh). và dịch vụ chữa bệnh) … Hàng hóa do quốc gia định giá đều được thẩm định phương án giá ngặt nghèo, đảm bảo tính đúng, tính đủ. tiêu phí hợp lý, hợp thức, sở hữu tính tới kĩ năng chi trả của người tiêu sử dụng và tình hình tài chính – xã hội trong từng thời kỳ.

Việc định giá hàng hóa, dịch vụ quan yếu của quốc gia được thực hiện sở hữu cực tốt, ko để xảy ra tình trạng độc quyền tăng giá bất hợp lý gây thiệt hại cho những người tiêu sử dụng, hạn chế khó khăn ko lành mạnh. mạnh về giá.

Hoạt động thẩm định giá quốc gia đã góp góp phần chống lãng phí và tiết kiệm ngân sách quốc gia đối với hoạt động sắm bán hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ chỉ quyết định sườn giá đất

Về danh mục hàng hóa, dịch vụ do quốc gia định giá, phương pháp và hình thức định giá, dự thảo Luật Giá (sửa đổi) sẽ củng cố nguyên tắc xác định danh mục hàng hóa, dịch vụ do quốc gia định giá đảm bảo ngặt nghèo. đảm bảo, thích ưng ý với yêu cầu thực tiễn quản lý và nguyên tắc thị trường.

song song, giao Chính phủ quy định cụ thể danh mục; tăng mạnh phân công, phân cấp nhiệm vụ thẩm định giá cho những bộ, ngành, địa phương, từ đó xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ gắn kèm với chuyên môn, nghiệp vụ. Xác định rõ thẩm quyền ban hành, hướng dẫn cụ thể phương pháp định giá chung và phương pháp định giá đối với hàng hóa, dịch vụ cụ thể. Dự thảo Luật cũng thiết chế hóa những hình thức, phương pháp định giá thế hệ theo cơ chế thị trường để đảm bảo tính khả thi trong thực hiện.

Chỉ định phương pháp định giá

Trong dự thảo Luật quy định nhị nhóm phương pháp cho từng tình huống cụ thể như sau: tình huống thứ nhất, phương pháp định giá là phương pháp, quy trình kỹ thuật để xác định giá hàng hóa, dịch vụ theo những tiêu chuẩn chỉnh sau: Tiếp cận từ thị trường so sánh. mức giá, những yếu tố hình thành mức giá và thu nhập. tình huống thứ nhị là hàng hóa, dịch vụ sở hữu tính chất đặc thù ko thể vận dụng phương pháp định giá chung quy định tại khoản một Điều này. những Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì, phối ưng ý với Bộ Tài chính ban hành phương pháp định giá riêng.

Trong nội dung chính sách, đề xuất giao thẩm quyền cho Chính phủ quy định cụ thể danh mục bên trên cơ sở những nguyên tắc được quy định ngặt nghèo trong Luật, nhằm mục tiêu tăng tính hoạt bát trong thực tiễn triển khai.

Theo Bộ Tài chính, vấn đề này còn tồn tại nhiều ý kiến ​​ko giống nhau trong khâu xây dựng chính sách. lúc soạn thảo Luật, bên trên cơ sở tiến công giá kỹ hơn, nhận thấy để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời kì qua, giải pháp tối ưu là tiếp tục kế thừa để cụ thể hóa danh mục. Danh mục hàng hóa, dịch vụ quốc gia định giá kèm theo Luật quy định rõ hình thức, thẩm quyền và trách nhiệm định giá của cơ quan quản lý những cấp (tương tự như danh mục trong Luật phí và lệ phí) .

Mặc dù quy định này khác với kế hoạch chính sách đề xuất (Chính phủ quy định cụ thể danh mục bên trên cơ sở những nguyên tắc quy định trong Luật nhằm mục tiêu tăng cường tính hoạt bát trong thực thi), nhưng cũng đã được tiến công giá cụ thể trong thông tin tiến công giá tác động chính sách. song song, để khắc phục những tồn tại, hạn chế như đã phân tích, dự thảo Luật đã ngã sung quy định về quy trình trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh danh mục.

Thẩm quyền và trách nhiệm định giá được quy định bám sát chủ trương tăng cường phân công, phân cấp trong quản lý quốc gia về giá nói chung và thẩm định giá quốc gia nói riêng. Theo đó, sẽ bỏ mức định giá do Chính phủ thực hiện; đối với cấp Thủ tướng Chính phủ chỉ quyết định sườn giá đất (tình huống Luật Đất đai sửa đổi bỏ quy định về sườn giá đất thì Luật Giá sẽ được cập nhật cho ưng ý để đảm bảo đồng bộ, thống nhất). .

Bộ Tài chính trình Chính phủ phê duyệt việc đổi khác phương án xây dựng luật đối với phương án được sắm lựa trong thông tin tiến công giá tác động chính sách.

Về nguyên tắc, việc định giá được kế thừa như hiện hành và được điều chỉnh để thể hiện rõ tầm quan trọng của quốc gia trong những công việc xác định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục và tôn trọng quyền tự định giá của tổ chức, cá thể. nhân với hàng hoá và dịch vụ khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *