KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Haechan (NCT) xuất hiện tuyệt hảo bên trên bìa tập san Star1 với tư cách solo

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *