KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Hạn chế khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp.

Rate this post

sắp 70% kiến ​​nghị, TCCSĐ đã được giải quyết.

Trong 6 tháng đầu năm mới nay, những cơ quan hành chính quốc gia tỉnh Sơn La đã tiếp 706 lượt với 812 lượt người tới KN, TC, KNPA với 676 vụ việc; hạn chế 66 lượt, tương ứng hạn chế 8% đối với cùng kỳ năm 2021. sở hữu 4 đoàn to với 30 người KN, TC, KNPA 4 vụ, đối với cùng kỳ năm 2021 hạn chế 3 đoàn với 3 tình huống.

Trong kỳ, toàn tỉnh tiếp nhận một.466 đơn (KN 46 đơn, TC 108 đơn, KNPA một.312 đơn); hạn chế 77 đơn, tương ứng hạn chế 5% đối với cùng kỳ năm 2021 (đơn tư vấn tăng 06 đơn; đơn TC tăng 32 đơn; đơn KNPA hạn chế 115 đơn).

Nội dung kiến ​​thức và thực hiện chủ yếu liên quan tới lĩnh vực quản lý sử dụng đất.

Nguyên nhân dẫn tới vướng mắc về phát triển tài chính của Sơn La được xác định là do chính sách về đất đai, bồi dưỡng, tương trợ tái định cư, phóng thích mặt bởi những dự án chưa tương thích, thiếu đồng bộ, khó triển khai, khó vận dụng. chưa cụ thể, chưa sát thực tế dẫn tới việc vận dụng ko đồng bộ, thiếu thống nhất, phát sinh đơn thư.

Mặt khác, nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của một phòng ban công dân xuất hiện còn hạn chế.

Ngoài ra, công việc quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng ở một trong những địa phương còn chưa nghiêm nhặt nên để xảy ra tình trạng xâm lấn đất đai, xây dựng ko phép, ko phép. , sử dụng đất ko đúng quy hoạch, tậu bán, chuyển đổi ko đúng quy định của pháp luật dẫn tới phát sinh đơn thư khiếu kiện.

công việc tuyên truyền pháp luật về kiến ​​thức, tài chính cực tốt chưa cao. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý những tình huống trong TCD, giải quyết KN, TC của công chức ở một trong những cơ quan, đơn vị hiện nay còn hạn chế.

tới nay, toàn tỉnh đã giải quyết một.461 / một.466 đơn, đạt tỷ trọng 99,6%, trong đó đơn đủ điều kiện đã giải quyết một.176 / một.461 đơn, đạt 80,5%.

Trong tổng số một.466 đơn đã tiếp nhận, sở hữu một.175 đơn với một.118 vụ việc đủ điều kiện giải quyết, gồm: KN 38 đơn; TC 55 đơn; KNPA một.082 đơn.

Qua xử lý đơn đã ban hành 39 văn phiên bản lãnh đạo, 275 văn phiên bản chuyển cơ quan sở hữu thẩm quyền giải quyết, giải quyết nguy cấp 01 vụ việc.

Cũng qua xử lý đơn, sở hữu 860 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của những cấp, những ngành, gồm: 16 đơn KN, 22 đơn TC, 822 đơn KNPA.

Đối với 16 đơn sở hữu 16 vụ việc KN đủ điều kiện thụ lý, xem xét, giải quyết, những cơ quan hành chính đã thụ lý 9 đơn với 9 vụ việc KN giải quyết lần đầu (đạt tỷ trọng 56%). Trong đó, sở hữu 05 tình huống giải quyết bởi quyết định hành chính, kiến ​​nghị trả lại 3.100m2 đất cho công dân bên trên địa bàn huyện Sốp Cộp. Còn 07 vụ việc đang trong quy trình xác minh, giải quyết.

Đối với 22 đơn TC với 22 vụ việc đủ điều kiện thụ lý, xem xét, những cơ quan hành chính đã giải quyết 17 đơn với 17 vụ việc, đạt tỷ trọng 77% (16 vụ việc giải quyết lần đầu, một vụ việc TC lần sau).

9 vụ việc đã được cơ quan TC giải quyết theo kết luận, kiến ​​nghị xử lý hành chính đối với chủ toạ Hội Nông dân xã Tà Xùa (nguyên chủ toạ UBND xã) và Phó chủ toạ HĐND xã Tà Xùa, Bắc. Q. Yên. bán đất lâm nghiệp trái pháp luật. 5 đơn còn lại với 5 tình huống đang trong quy trình xác minh theo quy định của pháp luật.

tới nay, những cơ quan đã giải quyết 715/822 đơn KNPA, đạt tỷ trọng 87%; đang xử lý 107 đơn (chiếm 13%).

Tập trung quản lý quốc gia về TCD, KN, TC

từ trên đầu năm mới tới nay, toàn tỉnh Sơn La đã tổ chức 55 lớp tập huấn, phổ quát, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính cho 6.635 lượt người. Hình thức tuyên truyền được phổ quát bên trên những phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép những hội nghị, giao ban, họp dân. Trong kỳ, đã ban hành 66 văn phiên bản quản lý lãnh đạo giải quyết những khiếu nại, vướng mắc.

Trong kỳ, tỉnh đã thực hiện 16 cuộc thanh tra trách nhiệm trong những việc thực hiện pháp luật về TCD, giải quyết KNTC tại 17 cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra đã bắt gặp 8 đơn vị sở hữu thiếu sót, thiếu sót; kiến nghị 5 tổ chức và 19 cá thể kiểm điểm, rút ​​kinh nghiệm và thực hiện đúng quy định của pháp luật. song song, chỉnh đốn, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong công việc TCD, giải quyết những tồn tại, vướng mắc.

Thực hiện Kế hoạch số 363 / KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, kết quả rà soát 6 tháng đầu năm mới bên trên địa bàn ko phát sinh vướng mắc về hành chính, tài chính phức tạp, kéo dãn dài. dài, đông đúc.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm mới, những cấp, những ngành của tỉnh Sơn La đã thực hiện TCD đúng quy định. công việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện những quy định của Luật TCD, Luật KN, Luật TC được tăng cường. Kết quả giải quyết những vụ án hành chính, tài chính được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Hạn chế đông người, vượt cấp, ko để xảy ra điểm nóng, đóng góp góp phần ổn định tình hình, giữ vững bình an chính trị, trật tự an toàn và tin cậy xã hội của địa phương.

song, một trong những cán bộ công chức ở một trong những cơ quan, đơn vị chưa tập trung thực hiện nhiệm vụ TCD, giải quyết đơn thư, khiếu nại dẫn tới việc phân loại, xử lý đơn, thư xác định chưa đúng đắn. xác định cơ quan sở hữu thẩm quyền giải quyết và ban hành quyết toán theo quy định của pháp luật.

một trong những cơ quan, đơn vị lúc xem xét thụ phân tích và lý giải quyết chưa đảm bảo thời kì giải quyết theo quy định. ko tồn tại một dung dịch đậm đặc nào rất sở hữu thể giải quyết triệt để những vấn đề tồn đọng xưa nay nay.

Dự báo tình hình tài chính – tài chính 6 tháng cuối năm 2022 của Sơn La còn tiềm tàng những yếu tố phức tạp, tập trung ở một trong những lĩnh vực như đất đai, đền bù phóng thích mặt bởi những chương trình, dự án phát triển doanh nghiệp. công việc cán bộ tài chính – xã hội; Chính sách xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *