KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Kết quả chính thức của Tổng khảo sát kinh tế tài chính và Tổng khảo sát những cơ sở hành chính năm 2021

Rate this post

Chú thích ảnh
Được sinh sản tại doanh nghiệp TNHH NMS việt nam giới nam giới (do Nhật game thủ dạng đầu tư). Minh họa: Danh Lam / TTXVN

Phát biểu mở đầu hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Ban lãnh đạo khảo sát cơ sở hành chính Trung ương Trương Hải Long cho biết thêm, Tổng khảo sát kinh tế tài chính năm 2021 và Tổng khảo sát cơ sở hành chính năm 2021 là nhị cuộc khảo sát. khảo sát thống kê trong Chương trình khảo sát thống kê quốc gia theo Quyết định số 307 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1096 / QĐ-BNV ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

“Mặc dù, trong quy trình tích lũy thông tin, cả nhị cuộc khảo sát đều ít nhiều bị tương tác bởi vì đại dịch COVID-19, nhưng với quyết tâm chính trị, sự lãnh đạo quyết liệt, linh động điều chỉnh của Ban lãnh đạo những cấp, công việc tích lũy thông tin và nghiệm thu kết quả khảo sát đã hoàn thành; phục vụ yêu cầu xử lý, tổng hợp số liệu để công bố kết quả chính thức theo kế hoạch “, Thứ trưởng Trương Hải Long nhấn mạnh.

Theo thông tin chính thức về kết quả Tổng khảo sát kinh tế tài chính năm 2021 do Tổng cục Thống kê thực hiện. Theo đó, số lượng và lao động của những đơn vị khảo sát năm 2020 đều tăng đối với năm năm 2016 nhưng mức tăng lao động thấp hơn những kỳ trước.

Năm 2020, cả nước với hơn 6 triệu đơn vị khảo sát, tăng 7,5% (tương ứng tăng 423,6 nghìn đơn vị) đối với năm năm 2016; véc tơ vận tốc tức thời tăng bình quân thời đoạn năm 2016 – 2020 là một,8% / năm, cao hơn mức tăng một,5% / năm của thời đoạn 2011-năm 2016 và thấp hơn mức tăng 4,9% / năm của thời đoạn 2006-2011.

Tính tới ngày 31/12/2020, cả nước với 684,3 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động sinh sản kinh doanh với 14,7 triệu lao động, tăng 35,5% về số doanh nghiệp và tăng 4,9% về số lao động đối với năm năm 2016.

song song, cả nước với sắp 15,3 nghìn hợp tác xã với 167 nghìn lao động, tăng 17,6% về số hợp tác xã và hạn chế 16,9% về số lao động đối với năm năm 2016. Số cơ sở sinh sản kinh doanh cá thể. năm 2020 đạt sắp 5,2 triệu người với 8,7 triệu lao động, tăng 5,9% về số cơ sở và tăng 5,2% về số lao động đối với năm năm 2016.

Số đơn vị sự nghiệp là 52,5 nghìn đơn vị với 2,4 triệu lao động, hạn chế 28,6% về số đơn vị (hạn chế 21 nghìn đơn vị) và hạn chế 6,2% về số lượng người làm việc (hạn chế 158 nghìn đơn vị) . người) đối với năm năm 2016. Hội, tổ chức phi chính phủ với sắp 6,5 nghìn đơn vị với số lao động là 35,7 nghìn người, hạn chế 2,7% về số đơn vị và hạn chế 3,3%. số lao động đối với năm năm 2016.

cùng theo với đó, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng với hơn 46,8 nghìn cơ sở với 167,2 nghìn chức sắc, nhà tu hành làm việc thường xuyên tại những cơ sở này, tăng 9,6% về số cơ sở và tăng về số cơ sở. 19,2% về số người làm việc đối với năm năm 2016. những đơn vị hành chính, tổ chức chính trị – xã hội với sắp 32,3 nghìn đơn vị, hạn chế 49,một% (hạn chế 31,2 nghìn đơn vị) đối với năm trước. với năm năm 2016.

Theo Tổng cục Thống kê, quy mô lao động bình quân của một đơn vị khảo sát năm 2020 biến động ko đều đối với năm năm 2016. Quy mô này hạn chế nhẹ từ 4,7 người năm năm 2016 xuống 4,6 người năm 2020; trong đó, doanh nghiệp hạn chế từ 27,7 người xuống 21,5 người; hợp tác xã hạn chế từ 15,4 xuống 10,9 người; cơ sở sinh sản kinh doanh cá thể với quy mô lao động bình quân một,7 người, tương đương năm năm 2016; những đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ, tôn giáo, tín ngưỡng với mức biến động tăng đối với năm năm 2016.

Theo khu vực kinh tế tài chính: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là khu vực với số lao động ít nhất (chỉ chiếm một,một% tổng số lao động của những đơn vị khảo sát) nhưng quy mô bình quân là 20 người. 4 người, cao nhất 3 miền.

Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra, mức độ tập trung đơn vị khảo sát là ko giống nhau giữa những vùng kinh tế tài chính, trong đó Đồng bởi sông Hồng tiếp tục là vùng cuốn hút nhiều đơn vị khảo sát nhất cả nước với một,6 triệu đơn vị (chiếm 26%). trong tổng số đơn vị khảo sát của cả nước), cuốn hút 8,4 triệu lao động (chiếm 30,9% lao động cả nước).

Để kịp thời phổ thông thông tin phục vụ lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, những địa phương và người sử dụng tin tức, Tổng cục Thống kê đã ra mắt ấn phẩm “Tổng khảo sát kinh tế tài chính năm 2021 – Kết quả chính thức” với những chỉ tiêu thống kê nhiều chủng loại, chuyên sâu và ra mắt trang Web để khai thác dữ liệu từ Tổng khảo sát kinh tế tài chính năm 2021.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó trưởng phòng ban túc trực Ban lãnh đạo Tổng khảo sát kinh tế tài chính Trung ương Nguyễn Thị Hương cam kết, thời kì tới, Tổng cục Thống kê tiếp tục phối hợp ngặt nghèo với Bộ Nội vụ để triển khai những ấn phẩm của trong -Phân tích, san sẻ dữ liệu vi mô của Tổng khảo sát kinh tế tài chính và Tổng khảo sát cơ sở hành chính năm 2021 cho những bộ, địa phương và người sử dụng tin tức với mục tiêu cung ứng nhiều thông tin hữu ích cho đông đảo người sử dụng thông tin thống kê.

“Tổng cục Thống kê sẽ tiếp tục phối hợp ngặt nghèo với Bộ Nội vụ để triển khai những ấn phẩm phân tích chuyên sâu, san sẻ dữ liệu vi mô của Tổng khảo sát kinh tế tài chính và Tổng khảo sát cơ sở hành chính năm 2021 cho những bộ, ngành, địa phương và người sử dụng. mục tiêu cung ứng nhiều thông tin hữu ích cho đông đảo người sử dụng thông tin thống kê ”, Cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *