KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Kết quả tuyển phái nữ Pháp vs phái nữ việt nam giới nam giới giao hữu quốc tế

Rate this post

Biệt đội:

Đội tuyển phái nữ Pháp: Pauline Peyraud-Magnin, Wendie Renard, Griedge Bathy, Sakina, Torrent, Toleti, Geyoto, Bilbault, Dali, Katoto, Diani

Đội tuyển phái nữ việt nam giới nam giới: Kim Thanh, Hoang Thi Loan, Duong Thi Van, Nguyen Thi My Anh, Tran Thi Thu, Tuyet Dung, Bich Thuy, Nguyen Thi Van Su, Thuy Trang, Huynh Nhu, nhì Yen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *