KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch quá hạn, ko khả thi

Rate this post

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng chất vấn Thủ tướng Chính phủ tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: “Vấn nạn“ quy hoạch treo ”ở nhiều địa phương hiện nay gây ra rất nhiều hệ lụy, thiệt hại, khó khăn đối với người dân, sở hữu quy hoạch lập dự án nhưng 10 năm, 20 năm, thậm chí lâu hơn nhưng vẫn chưa thực hiện, điều này hạn chế quyền khai thác, sử dụng đất, kìm hãm sự phát triển tài chính – xã hội, người dân trong ranh quy hoạch lâm vào cảnh khốn đốn, điêu đứng. nhiều khó khăn, quốc gia thất thu ngân sách, gương mặt thị trấn nơi sở hữu quy hoạch, dự án treo trở thành nhếch nhác.

Để xảy ra tình trạng bên trên cho biết hệ thống pháp luật, chuyên ngành liên quan và quy hoạch xây dựng còn nhiều mâu thuẫn, ck chéo cánh cánh; quy hoạch thị trấn và nông thôn thế hệ chưa đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất; unique quy hoạch, tính khả thi của một số trong những đồ án quy hoạch còn thấp; công việc quản lý quy hoạch còn để xảy ra sai phạm; Ngoài ra, còn tồn tại trách nhiệm của chính quyền địa phương trong những bước thẩm định, phê duyệt dự án.

yêu kính cầu Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo những bộ, ngành, địa phương rà soát lại toàn bộ những dự án hiện nay để sở hữu kế hoạch kiểm tra, đẩy thời gian nhanh tiến độ và kiên quyết thu hồi những dự án lờ ngờ tiến độ. 5 năm; song song lãnh đạo những bộ, ngành, địa phương nâng cao unique thẩm định, phê duyệt những quy hoạch, dự án nhằm mục tiêu phát huy cực tốt, phóng thích nguồn lực đất đai phục vụ phát triển tài chính – xã hội của vùng đất. quốc gia”.

Về vấn đề này, Thủ tướng replay như sau:

“Quy hoạch treo” được hiểu là loại quy hoạch đã được lập và phê duyệt nhưng việc thực hiện một số trong những nội dung quy hoạch lờ ngờ hoặc ko thực hiện được. “Dự án quy hoạch” được hiểu là dự án đầu tư đã được xác định trong quy hoạch, được chấp thuận chủ trương hoặc được chấp thuận nhưng tổ chức thực hiện ko đảm bảo tiến độ theo quy định.

Về quy hoạch, hệ thống quy hoạch quốc gia bao gồm quy hoạch quốc gia (quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch khoảng ko hồ quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia), quy hoạch vùng và quy hoạch cấp quốc gia. , quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch đơn vị hành chính – tài chính khác lạ và quy hoạch thị trấn, quy hoạch nông thôn. Quy hoạch thị trấn sở hữu thời hạn từ 10 – 20 năm tùy thuộc vào phân loại và cấp chính quyền thị trấn, quy hoạch chung xây dựng những khu tác dụng theo quy định tại Chương II Luật Xây dựng 2014 sở hữu thời hạn 20 – 25 năm. năm (kế hoạch định hướng dài hạn).

Về dự án, đối với dự án đầu tư, thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư (Luật Đầu tư 2020 và những văn phiên bản quy định cụ thể thi hành); đối với những dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng (Luật Xây dựng 2014 và những văn phiên bản sửa đổi, xẻ sung, quy định cụ thể thi hành) và pháp luật hiện hành sở hữu liên quan. (đất đai, đầu tư, đầu tư công, ngân sách quốc gia …). Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp những đề xuất liên quan tới việc sử dụng vốn để tiến hành những hoạt động xây dựng … trong một thời hạn và phung phí xác định. Việc tổ chức thực hiện những dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch liên quan tới nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, tiến độ thực hiện dự án thích thích hợp với thời hạn quy hoạch, quy hoạch xây dựng thị trấn, nông thôn thuộc trách nhiệm quản lý. Quản lý quốc gia của chính quyền địa phương theo phân cấp.

thời kì qua, thực hiện quyết nghị số 59/2018 / QH14 ngày 16/6/2018 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 về sự việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất tại những thị trấn từ Luật Đất đai năm 2013 sở hữu hiệu lực, Bộ Xây dựng đã sở hữu thông tin số 28 / BC-BXD ngày 15/3/2019 về vấn đề này, trong đó đã xác định rõ nguyên nhân, vướng mắc. xuất giải pháp khắc phục; Quốc hội đã ban hành quyết nghị số 82/2019 / QH14 ngày 14/6/2019 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, cực tốt thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai bên trên địa bàn tỉnh. thị trấn. Để khắc phục tình trạng “quy hoạch treo”, “dự án treo”, liên quan tới đời sống của người dân, Bộ Xây dựng đã tham vấn Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Xây dựng sửa đổi, trong đó quy định đối tượng người sử dụng được cấp giấy phép xây dựng sở hữu thời hạn trong khu vực đã được cấp sở hữu thẩm quyền phê duyệt, công bố quy hoạch nhưng chưa thực hiện và chưa xuất hiện quyết định thu hồi đất của cơ quan quốc gia sở hữu thẩm quyền. Ngoài ra, để khắc phục triệt để tình trạng này, cần sở hữu sự phối hợp đồng bộ giữa những bộ, ngành và chính quyền địa phương.

Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra những địa phương trong công việc quản lý thực hiện quy hoạch. Cụ thể, Bộ Xây dựng và những bộ, ngành liên quan cần tập trung: Hoàn thiện hệ thống văn phiên bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn chỉnh, tiêu chuẩn chỉnh về quy hoạch xây dựng và đầu tư xây dựng: sửa đổi, xẻ sung Luật Xây dựng, xây dựng Luật Quản lý phát triển thị trấn và Luật Quy hoạch thị trấn và nông thôn theo Chương trình xây dựng luật của Quốc hội, nhất là đối với những quy định về lập và thẩm định quy hoạch xây dựng; tăng cường sự tham dự của số đông dân cư vào quy trình lấy ý kiến ​​đối với những đồ án quy hoạch; thẩm định những dự án đầu tư xây dựng, tăng cường thẩm tra năng lực của chủ đầu tư về vốn, tài năng huy động vốn, năng lực quản lý, nhân sự; quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý, cơ quan tư vấn về unique quy hoạch. Hoàn thiện thiết chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch.

nhịn nhường như, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc quyết nghị số 82/2019 / QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, cực tốt thực hiện chính sách. pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất ở thị trấn; phối thích hợp với những địa phương thực hiện Chỉ thị số 05 / CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về sự việc tăng cường, chỉnh đốn công việc quy hoạch xây dựng, quy hoạch thị trấn, quản lý phát triển thị trấn theo quy hoạch được duyệt.

Xây dựng cơ chế, chính sách lôi cuốn đầu tư (xã hội hóa) và nhiều chủng loại hóa những hình thức đầu tư để đầu tư những nhà cửa xã hội như công viên cây xanh, y tế, giáo dục, nhà cửa liên lạc.

Bộ Xây dựng và những bộ, ngành liên quan cần tập trung tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra những địa phương trong công việc quản lý, thực hiện quy hoạch để kịp thời bắt gặp, xử lý những vi phạm như thu hồi dự án. lờ ngờ tiến độ theo quy định; xử lý những cán bộ gây ách tắc, gây thiệt hại cho chủ đầu tư, quốc gia, liên quan tới quyền lợi chính đáng của người dân.

Chính quyền những địa phương cần rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch quá hạn, ko khả thi. Rà soát những dự án để sở hữu kế hoạch kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi những dự án lờ ngờ tiến độ, khắc phục tình trạng “dự án treo”. Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai minh bạch quy hoạch và kế hoạch triển khai thực hiện theo quy định. song song, lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, bao gồm cả đầu tư phát triển thị trấn và kết cấu hạ tầng thị trấn. Lập chương trình thị trấn, vùng phát triển thị trấn và kiểm soát nghiêm nhặt véc tơ vận tốc tức thời, unique phát triển thị trấn. Xử lý kịp thời những tình huống vi phạm trong những công việc thực hiện quy hoạch.

Chính quyền những địa phương cần tăng cường sự giám sát của nhân dân, cơ quan dân cử, đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND những cấp trong quy trình lập và thực hiện những quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng. xây dựng.

Để thực hiện đồng bộ những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế liên quan tới vấn đề “quy hoạch treo”, “dự án treo”, thời kì tới, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục lãnh đạo Bộ Xây dựng chủ trì, phối thích hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên và những Bộ, ngành, địa phương rà soát những dự án để sở hữu kế hoạch kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kiên quyết thu hồi những dự án. những dự án lờ ngờ tiến độ; song song yêu cầu những bộ, ngành, địa phương nâng cao unique thẩm định, phê duyệt những quy hoạch, dự án nhằm mục tiêu phát huy cực tốt, phóng thích nguồn lực đất đai phục vụ phát triển tài chính – xã hội của vùng đất. quốc gia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *