KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Quảng Ninh thực hiện ‘6 điều dám làm’ trong cải cách hành chính

Rate this post

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, “sáu dám” gồm: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi thế hệ và dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Đây là những nội dung được rút kinh nghiệm trong hơn 10 năm thực hiện công việc cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Ninh càng ngày càng xây dựng nền hành chính văn minh, chuyên nghiệp, kỷ cương, biến hóa năng động, công khai minh bạch, sáng tỏ, hiệu lực, cực tốt, tạo điều kiện tiện nghi cho những người dân và doanh nghiệp gắn kèm với xác định tên thương hiệu. tỉnh, giữ vững vị trí dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số năng lực khó khăn cấp tỉnh (PCI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và chỉ số cực tốt hành chính. cực tốt quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Tỉnh đã lãnh đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ 6 nội dung cải cách hành chính nhằm mục tiêu quyết tâm xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh công nghiệp, dịch vụ văn minh, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một trong những trung tâm phát triển biến hóa năng động, tổng thể của khu vực miền bắc; phục vụ sự mong đợi và kỳ vọng của người dân và số đông doanh nghiệp.

Năm 2021 và 6 tháng đầu xuân năm mới 2022, những cơ quan, đơn vị, địa phương ưa chuộng triển khai đồng bộ những nội dung cải cách hành chính thông qua kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn phiên bản quy phạm pháp luật. pháp luật để kịp thời tham vấn sửa đổi những nội dung văn phiên bản chưa tương thích, kịp thời bắt gặp những văn phiên bản mâu thuẫn, ck chéo cánh cánh, bất cập, hết hiệu lực để kiến ​​nghị huỷ bỏ, sửa đổi, bửa sung. Sau lúc rà soát, tới nay, toàn tỉnh sở hữu tổng số một.803 thủ tục hành chính.

Tại những Trung tâm Phục vụ hành chính công, phòng ban tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, tỷ trọng hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt bên trên 98%. Riêng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bên trên 53,5% hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trực tuyến.

Tỉnh Quảng Ninh đã kiện toàn tổ chức bộ máy những cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp theo quy định. tới hết năm 2021, toàn tỉnh đã hạn chế 227 đầu mối tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp đối với năm 2015 (đạt 18%), trong đó sở hữu 140 cơ quan, tổ chức hành chính và 87 đơn vị sự nghiệp. Tỉnh đã hoàn thành mục tiêu hạn chế 10% đơn vị sự nghiệp công lập từ thời điểm năm 2020, sớm hơn một năm đối với quy định, song song tăng nhanh chóng xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Kết quả tiến công giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của tỉnh Quảng Ninh năm 2021 đạt tỷ trọng khá cao, bình quân đạt 94,07% và đây là năm thứ 3 liên tục tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu. đứng đầu trong bảng xếp hạng tiến công giá những tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, sở hữu 5/5 tiêu chuẩn chỉnh đạt tỷ trọng hài lòng bên trên 90%. Cụ thể, tỷ trọng hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 94,90%; thủ tục hành chính đạt 94,78%; đối với công chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính là 94,75%; tiếp cận dịch vụ đạt 94,64%; việc tiếp nhận, xử lý ý kiến, phản ánh, kiến ​​nghị của người dân, tổ chức đạt 91,26%.

Chú thích ảnh
quang quẻ cảnh hội nghị.

thời kì tới, những cơ quan, đơn vị, địa phương của Quảng Ninh tiếp tục chỉnh đốn, nâng cao unique, cực tốt công việc giải quyết văn phiên bản hành chính bên trên địa bàn tỉnh; nâng cao cực tốt và tiến độ giải quyết những văn phiên bản hành chính; rà soát, tự kiểm tra đột xuất để kịp thời bắt gặp những cán bộ, công chức, viên chức ko giải quyết, xử lý lờ ngờ, xử lý hồ sơ ko đúng trình tự, thủ tục quy định, sở hữu hành động nhũng nhiễu để xử lý nghiêm.

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục công khai minh bạch trọn vẹn, kịp thời, giản dị và đơn thuần những thủ tục hành chính được thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại phòng ban một cửa, bên trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, bên trên Trang thông tin điện tử. cơ quan, đơn vị; vận hành cực tốt mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công địa phương.

Hình như, tỉnh đã tăng cường công việc tuyên truyền, phổ quát, hướng dẫn tổ chức, cá thể truy cập, nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo như hình thức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 bên trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, Cổng Dịch vụ công Quốc gia. ; hướng tới biến đổi thói quen sử dụng dịch vụ công trực tiếp của người dân, nhằm mục tiêu tiết kiệm thời kì, công sức và tiêu xài đi lại cho những người sử dụng, hạn chế lo ngại lây lan dịch COVID-19, đóng góp phần cải cách dịch vụ công. thủ tục hành chính, hạn chế phiền nhiễu, sách nhiễu, chống tiêu cực trong xúc tiếp với người dân và doanh nghiệp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *