KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Liên đoàn Lao động tỉnh Long An đi đầu trong công việc ứng dụng giải pháp Ứng dụng vui tính lương linh động bên trên quy mô toàn tỉnh

Rate this post

Trong lễ ký kết ra mắt vào tuần trước, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Long An và đại diện Vui App (Nano Technologies) đã thống nhất phương án, hướng tới thực hiện trả lương linh động, lấy lương làm lợi chính. cho những doanh nghiệp bên trên địa bàn tỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *