KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Mob Psycho mùa 3 tạo ra quảng cáo với sự tham dự của Ritsu! | Tin tức Anime

Rate this post

https://twitter.com/hashtag/%E3%83%A2%E3%83%96%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%B3100?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw“> # Mob Psycho 100 Character PV: Phiên phiên bản Ritsu đã được tạo ra !!

Kiểm tra những cảnh nổi tiếng từ PV trong câu chuyện chính!
Anime mùa một & 2 bởi mỗi cách https://twitter.com/hashtag/primevideo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw“> #primevideo, https://twitter.com/hashtag/Netflix?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw“> #Netflix, https://twitter.com/hashtag/Hulu?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw“> #Hulu, https://twitter.com/hashtag/UNEXT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw“> #UNEXT, https://twitter.com/hashtag/d%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A2?src= băm & ref_src = twsrc% 5Etfw“> #d Xem nó tại siêu thị anime, v.v. !!!

Hãy cùng nhìn lại RITSU trong S1 và S2!
Tất cả những eps với sẵn bên trên https://twitter.com/Crunchyroll?ref_src=twsrc%5Etfw“> @Crunchyroll
https://twitter.com/hashtag/mobpsycho100?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw“> # mobpsycho100 https://t.co/7ui6CrACKc”>pic.twitter.com/7ui6CrACKc

-[Bắt đầu phát sóng vào ngày 10/5 (Thứ 4)! ]Mob Psycho 100 (@mobpsycho_anime) https://twitter.com/mobpsycho_anime/status/1564900811876044800?ref_src=twsrc%5Etfw“> Ngày 31 tháng 8 năm 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *