KC Metropolis – Tin tức tổng hợp

Logo_KCMetropolis_512x512

Nhìn thấy hình tượng này bên trên thẻ BHYT, người bệnh sẽ nhận được số tiền cao nhất

Rate this post

Ký hiệu bên trên thẻ bảo hiểm y tế

nhị ký tự đầu (ô thứ nhất): ký hiệu bởi chữ chiếc, là mã đối tượng người tiêu sử dụng tham dự BHYT, gồm:

CH: Người lao động đang làm cho cho việc trong những cơ quan quốc gia, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và tổ chức xã hội khác;

DN: Người lao động làm việc trong những doanh nghiệp được xây dựng và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư;

NN: Người lao động làm việc trong những cơ quan, tổ chức quốc tế, tổ chức quốc tế tại việt phái nam phái nam, trừ tình huống điều ước quốc tế nhưng cùng hòa xã hội chủ nghĩa việt phái nam phái nam là member mang quy định khác. khác;

HT: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

TB: Người đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

CT: Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

NXB: Cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ việc đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng;

TN: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

QN: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, đội viên Quân đội nhân dân việt phái nam phái nam tại ngũ; người làm mướn việc cơ yếu hưởng lương như quân nhân làm việc tại Cục Cơ yếu Chính phủ; học viên cơ yếu được ngân sách quốc gia tương trợ sinh hoạt phí theo cơ chế, chính sách như học viên Quân đội;

CA: Sĩ quan, hạ sĩ quan, sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan, đội viên nghĩa vụ đang công việc trong Công an nhân dân, học viên Công an nhân dân sinh hoạt. phí từ ngân sách quốc gia;

CY: Người làm mướn việc cơ yếu hưởng lương như quân nhân làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc bộ, ngành, địa phương;

MS: Người thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách quốc gia;

CC: Người mang công với cách mệnh, gồm: Người hoạt động cách mệnh trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mệnh từ thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 1945 tới ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Mẹ việt phái nam phái nam nhân vật; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy tránh kỹ năng lao động từ 81% trở lên;

HD: Đại biểu Quốc hội đương nhiệm, đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp;

TE: Trẻ em bên dưới 6 tuổi, kể cả trẻ em đủ 72 tháng tuổi nhưng chưa tới niên học;

HN: Người thuộc hộ nghèo;

DT: Người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng mang điều kiện tài chính – xã hội khó khăn hoặc khác lạ khó khăn;

CN: Người thuộc hộ cận nghèo;

đối tượng người tiêu sử dụng học trò: Sinh viên đang theo học tại những cơ sở giáo dục và huấn luyện thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

học trò: Sinh viên đang theo học tại những cơ sở giáo dục và huấn luyện, cơ sở dạy nghề thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Ký hiệu bên trên thẻ ghi số tiền được hưởng lúc khám bệnh, chữa bệnh.

4

Hiện nay, mức hưởng của người tham dự đã được mã hóa bởi ký hiệu in bên trên thẻ BHYT. Theo đó, mã thẻ BHYT gồm 15 ký tự, được tạo thành 4 ô. Trong đó, ký tự tiếp theo sau (ô thứ 2): được ký hiệu bởi số (theo trật tự từ một tới 5) là mức hưởng BHYT. tình huống một người thuộc nhiều đối tượng người tiêu sử dụng tham dự BHYT thì mức hưởng BHYT ghi bên trên thẻ BHYT là mức hưởng của người mang mức hưởng cao nhất.

– Ký hiệu chữ số một: 100% phung phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm y tế tính sổ và ko vận dụng định mức tính sổ đối với một trong những thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật. theo quy định. quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục và mức thu, điều kiện tính sổ dịch vụ kỹ thuật; phung phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến bên trên trong tình huống cấp cứu, điều trị nội trú cần chuyển giao chuyên môn kỹ thuật, bao gồm cả người hưởng mang ký hiệu: CC, TE.

– Ký hiệu số 2: 100% phung phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm y tế tính sổ (mang giới hạn mức tính sổ đối với một trong những thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định). của Bộ trưởng Bộ Y tế); phung phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến bên trên trong tình huống cấp cứu, điều trị nội trú cần chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm người hưởng mang ký hiệu: CK, CB, KC, HN, ĐT, ĐK, XD, BT, TS.

– Ký hiệu số 3: Quỹ BHYT tính sổ 95% phung phí KCB trong phạm vi KCB BHYT (mang giới hạn mức tính sổ đối với một trong những thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định). của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% phung phí KCB tại tuyến xã và phung phí cho một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở hàng tháng, bao gồm những đối tượng người tiêu sử dụng mang ký hiệu: HT, TC, CN.

Số tiền chi trả to nếu đăng ký thẻ BHYT 5 năm liên tục

2

Theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bửa sung một trong những điều của Luật Bảo hiểm y tế, kể từ thời điểm ngày 01/01/2015, những tình huống mang thẻ bảo hiểm y tế đã tham dự bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục kể từ thời điểm ngày tham dự và mang cùng một trong những tiền để chi tiêu. Nếu người chơi tính sổ phung phí khám bệnh, chữa bệnh đúng mức trong năm to hơn 6 tháng lương cơ sở thì được cấp “Giấy xác nhận ko đồng chi trả trong năm” và được hưởng 100%. phung phí khám bệnh, chữa bệnh do bảo hiểm y tế chi trả cho những lần khám bệnh. điều trị tiếp theo sau.

lúc được cấp Giấy chứng thực này, người tham dự BHYT ko phải đồng chi trả 5% hoặc 20% phung phí KCB (chỉ vận dụng đối với tình huống đi khám bệnh đúng tuyến).

Như vậy, nếu người bệnh NVYT năm 2018 phải đồng chi trả cho một lần điều trị trở lên là 7.800.000 đồng (một.300.000 đồng x 6 tháng lương cơ sở) thì những đợt điều trị tiếp theo sau trong năm 2018 phải đồng chi trả 100% tiền khám, chữa bệnh. phung phí sẽ do quỹ bảo hiểm y tế chi trả, bất kể phung phí này là hàng triệu hay hàng tỷ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *